Siste oppdateringer

eMetodebok er en publisering av Metodebok for seksuell helse på nett. Selv om Metodeboka foreligger i elektronisk versjon, ønsker mange å ha papirversjonen i bokhylla. Vi kommer derfor fortsatt til å oppdatere og trykke nye utgaver. Nåværende papirversjon er Metodebok 2022 (9. utgave).

> Bestill Metodeboka

Dersom du skulle finne feil i eMetodebok, setter vi pris på om du tar kontakt med oss: siri@sexogsamfunn.no

Nedenfor finner du en oversikt over de siste oppdateringene i eMetodeboka. Særlig viktige oppdateringer er merket med fet skrift:

 • 04.06.24: Interaksjoner ved bruk av Moksifloksacin og fluconazol: Kan gi forlenget QT-tid og økt risiko for hjertearytmier om det kombineres med andre medikamenter. Dette gjelder i hovedsak antiarytmika, betablokkere, tiazider, fluconazol og enkelte typer antidepressiver som for eksempel citalopram. Sjekk derfor alltid på www.interaksjoner.no før du gir moksifloksacin til en pasient som bruker et annet medikament!
 • 04.06.24: Bruk av prevensjon ved Isotretinoinbehandling. Personer som bruker Isotretionoin må bruke sikker prevensjon. Med sikker prevensjon menes én svært sikker prevensjonsmetode (for eksempel LARC), eller to komplementære metoder for prevensjon (for eksempel brukeravhengige former som oral prevensjonsmetode og kondom).
 • 07.05.24: Prevensjon etter abort. Det er ikke anbefalt å starte med p-sprøyte før dagen etter Mifegyne. Spiral er det anbefalt å vente med i en uke. De andre prevensjonsmidlene skal startes opp samme dag som Mifegyne.
 • 07.05.24: Vi ser flere og flere med residiverende BV. Vi har endret anbefalingene ved residiverende BV til å skulle bruke kondom i 2 mnd og forsøke vaginale melkesyrebakterier 2 ganger i uken i den samme perioden. Dette i tillegg til antibiotikabehandling som før.
 • 03.05.24: Grunnet økende problem med resistens er det anbefalt å teste også faste partnere for gonoré før behandling, med mindre de har symptomer og plager som kan skyldes gonoré.
 • 18.01.24: Det er lagt inn anbefalinger rundt bruk av Fluconazol (Diflucan) ved soppvaginitt. Fluconazol skal ikke brukes ved graviditet eller der det er mistanke om graviditet, da det er sett økt risiko for fosterskade. Det bør brukes effektiv prevensjon inntil 1 uke etter inntak av fluconazol.
 • 19.10.23: Det er lagt til anbefaling for alternative former for lokalbedøvelse i prosedyrekapittelet under P-stav.
 • 15.08.23: Ulipristalacetat er ikke lenger anbefalt som førstevalg ved prevensjonssvikt. Les hvorfor her!
 • 06.06.23: Anbefaler å teste i hals på alle Gonore smittekontakter, også hetrofile.
 • 28.03.23: Kontrollprøve etter behandling for Gonore skal gjøres etter 3 uker, ikke etter to som tidligere anbefalinger.
 • 20.01.23: Mirena hormonspiral har fått utvidet brukstiden til 8 år! Godkjenningen gjelder for nyinnsettelser og allerede innesittende spiral, som betyr at alle som bruker Mirena som prevensjon kan beholde den inntil 8 år fra innsettingsdato.
 • 13.01.23: Bidragsordningen er nå utvidet og har ikke lenger en nedre aldersgrense! Tabellen for bidragsordningen er oppdatert med nye satser og informasjon.
 • 16.12.22: Små oppdateringer i Pearl Index tabellen.
 • 13.09.22: Kontraindikasjoner for kombinasjonspreparater er endret. Migrene uten aura er ikke lenger en kontraindikasjon for pasienter over 35 år. Doseringen for Doxylin er endret fra 200 mg x 1 til 100 mg x 2 for å følge nasjonal antibiotikaveileder. Liten endring i prosedyre for intramuskulær Cefriaxon som behandling for Gonoré; det holder at man setter injeksjonen over 30-40 sekunder.
 • Metodeboka er ferdig trykket og kan bestilles!
 • Vi har hatt litt tekniske problemer etter publisering av ny eMetodebok, men nå er Pasientinformasjon om kombinasjonspiller og Gonore igjen på plass og i orden.
 • 18.03.2022: Vi oppdaterer emetodebok.no fra fredag 18.3, kl.14.00. Løsningen vil kunne oppleves ustabil under lanseringen. Hele boken er gjennomgått og revidert. Under ser du i hovedtrekk hva som er oppdatert:
  • Kapittel 1 Prevensjonsmidler
   • Prislisten er oppdatert med nye legemidler
   • Glemte prevensjonsmidler – ny tabell om hva man skal gjøre
   •  Nødprevensjon
   • Kapittel om ikke hormonell prevensjon – utvidet med flere metoder
  • Kapittel 2 Menstruasjon, blødningsforstyrrelser, svangerskap og abort
   • PMS
   • Endometriose
   • PCOS
  • Kapittel 3 Infeksjoner
   • Nytt om mykoplasma og spiral
   • Nytt om behandling av mykoplasma og klamydia
   • Nytt om skabb og behandling
   • Nytt om uspesifikk uretritt og behandling
   • Nytt og HPV – cervixdysplasi
  • Kapittel 4 Seksualitet, seksuelle dysfunksjoner og sexologi
   • Hele kapittelet er nytt og inneholder mer omfattende og konkrete råd om hvordan en skal snakke om seksualitet til enkeltpersoner eller grupper.
  • Kapittel 5 Prosedyrer
   • Innsettingsprosedyrer spiral
   • Nytt om uttak av ikke palpabel p-stav
  • Pasientinfo og vedlegg
   • All pasientinformasjon og alle vedlegg er revidert