Siste oppdateringer

eMetodebok er en publisering av Metodebok for seksuell helse på nett. Selv om Metodeboka foreligger i elektronisk versjon, ønsker mange å ha papirversjonen i bokhylla. Vi kommer derfor fortsatt til å oppdatere og trykke nye utgaver. Nåværende papirversjon er Metodebok 2022 (9. utgave).

> Bestill Metodeboka

Dersom du skulle finne feil i eMetodebok, setter vi pris på om du tar kontakt med oss: siri@sexogsamfunn.no

Nedenfor finner du en oversikt over de siste oppdateringene i eMetodeboka. Særlig viktige oppdateringer er merket med fet skrift:

 • 19.10.23: Det er lagt til anbefaling for alternative former for lokalbedøvelse i prosedyrekapittelet under P-stav.
 • 15.08.23: Ulipristalacetat er ikke lenger anbefalt som førstevalg ved prevensjonssvikt. Les hvorfor her!
 • 06.06.23: Anbefaler å teste i hals på alle Gonore smittekontakter, også hetrofile.
 • 28.03.23: Kontrollprøve etter behandling for Gonore skal gjøres etter 3 uker, ikke etter to som tidligere anbefalinger.
 • 20.01.23: Mirena hormonspiral har fått utvidet brukstiden til 8 år! Godkjenningen gjelder for nyinnsettelser og allerede innesittende spiral, som betyr at alle som bruker Mirena som prevensjon kan beholde den inntil 8 år fra innsettingsdato.
 • 13.01.23: Bidragsordningen er nå utvidet og har ikke lenger en nedre aldersgrense! Tabellen for bidragsordningen er oppdatert med nye satser og informasjon.
 • 16.12.22: Små oppdateringer i Pearl Index tabellen.
 • 13.09.22: Kontraindikasjoner for kombinasjonspreparater er endret. Migrene uten aura er ikke lenger en kontraindikasjon for pasienter over 35 år. Doseringen for Doxylin er endret fra 200 mg x 1 til 100 mg x 2 for å følge nasjonal antibiotikaveileder. Liten endring i prosedyre for intramuskulær Cefriaxon som behandling for Gonoré; det holder at man setter injeksjonen over 30-40 sekunder.
 • Metodeboka er ferdig trykket og kan bestilles!
 • Vi har hatt litt tekniske problemer etter publisering av ny eMetodebok, men nå er Pasientinformasjon om kombinasjonspiller og Gonore igjen på plass og i orden.
 • 18.03.2022: Vi oppdaterer emetodebok.no fra fredag 18.3, kl.14.00. Løsningen vil kunne oppleves ustabil under lanseringen. Hele boken er gjennomgått og revidert. Under ser du i hovedtrekk hva som er oppdatert:
  • Kapittel 1 Prevensjonsmidler
   • Prislisten er oppdatert med nye legemidler
   • Glemte prevensjonsmidler – ny tabell om hva man skal gjøre
   •  Nødprevensjon
   • Kapittel om ikke hormonell prevensjon – utvidet med flere metoder
  • Kapittel 2 Menstruasjon, blødningsforstyrrelser, svangerskap og abort
   • PMS
   • Endometriose
   • PCOS
  • Kapittel 3 Infeksjoner
   • Nytt om mykoplasma og spiral
   • Nytt om behandling av mykoplasma og klamydia
   • Nytt om skabb og behandling
   • Nytt om uspesifikk uretritt og behandling
   • Nytt og HPV – cervixdysplasi
  • Kapittel 4 Seksualitet, seksuelle dysfunksjoner og sexologi
   • Hele kapittelet er nytt og inneholder mer omfattende og konkrete råd om hvordan en skal snakke om seksualitet til enkeltpersoner eller grupper.
  • Kapittel 5 Prosedyrer
   • Innsettingsprosedyrer spiral
   • Nytt om uttak av ikke palpabel p-stav
  • Pasientinfo og vedlegg
   • All pasientinformasjon og alle vedlegg er revidert
 • 21.02.2022: Prisliste over prevensjonsmidler er oppdatert med nye priser og legemidler. Almina har gått ut og det har kommet noen nye synonympreparater til Yasmin og Yasminelle, samt at vi har fått inn den nye gestagenpillen Slinda og kombinasjonspillen Amorina.
 • 01.02.2022: Fra 1. januar 2022 økte satsen i bidragsordningen. Det betyr at kvinner i Norge fra og med 16 år og til og med 21 år nå får dekket 125 kr per kvartal til kjøp av prevensjon. Tabellen med Egenandel for unge kvinner, langtidsvirkende prevensjon er oppdatert.
 • 10.11.2021: Kapittelet om Nødprevensjon er oppdatert. Nødprevensjon med ulipristalacetat kan nå brukes to ganger per syklus.
 • 10.11.2021: Journalvedlegg ved forskrivning av prevensjon er oppdatert. BRCA-mutasjon er fjernet som kontraindikasjon. Det er også gjort oppdateringer rundt dette for øvrig i teksten der dette omtales.
 • 18.01.2021: Prisliste over prevensjonsmidler er oppdatert med nye priser. Det er kun små endringer, bortsett fra et kraftig fall i prisen på hormonspiralen Levosert, som nå koster ca 400 kr mindre enn Mirena. P-pillen Marvelon finnes nå kun i 28-pakning, mens Marvelon i 21-pakning er utgått fra markedet i Norge.
 • 01.01.2021: Fra 1. januar 2021 økte satsen i bidragsordningen. Det betyr at kvinner i Norge fra og med 16 år og til og med 21 år nå får dekket 123 kr per kvartal til kjøp av prevensjon. Tabellen med Egenandel for unge kvinner, langtidsvirkende prevensjon er oppdatert.
 • 16.09.2020: Samtlige Journalvedlegg ved forskrivning av prevensjon er oppdatert. Noen småfeil som hadde sneket seg inn ved forrige oppdatering 2/9 er nå rettet opp i.
 • 10. 09. 2020: Prisliste over prevensjonsmidler er oppdatert med nye priser. Prisen på de fleste hormonspiralene har økt med ca 100 kr. Levosert har hatt en stor økning på 350 kr, og koster nå det samme som Mirena. Blant p-pillene er det små endringer, både opp og ned i pris. Størst endring er det på Loette/Almina/Mirabella, der prisen har økt betydelig til kr 232,90, mens trinnprisen er under halvparten: kr 113,50. Også tabellen med Egenandel for unge kvinner, langtidsvirkende prevensjon er oppdatert.
 • 02.09.2020: Samtlige Journalvedlegg ved forskrivning av prevensjon er nye. Den viktigste endringen er at det er lagt til nye spørsmål for å utelukke graviditet før oppstart av ny prevensjon. Skjemaene finnes nå i to versjoner; både som word-filer og som PDF.
 • 11.08.2020: Oppdatert Pasientiformasjon behandling mykoplasma – moxifloksacin og Pasientiformasjon behandling mykoplasma – azithromycin. Viktigst: lagt til info om å ikke gi beskjed til tidligere partnere.
 • 02.07.2020: Prisliste over prevensjonsmidler er oppdatert med nye priser. To nye merker er inne på lista; Melleva kombinasjons p-pille (tilsvarer Microgynon/Oralcon) og Desirett gestagen p-pille (tilsvarer Cerazette/Vinelle).
 • 01.07.2020: Oppdatert Journalvedlegg for hormonspiral og Journalvedlegg for kobberspiral. Bakteriell vaginose er ikke lenger listet som kontraindikasjon for innsetting av spiral.
 • 01.07.2020: Oppdatert Pasientinformasjon om herpes. Vi anbefaler ikke lengre grønnsåpebad, da dette snarere kan ha en negativ enn positiv effekt på tilheling av herpessår.
 • 21.02.2020: Kapittel 6.10 P-stav, innsetting og fjerning. Viktigst: oppdaterte prosedyrer for innsetting og bytte av p-stav. Produsenten av p-staven sendte 15.01.2020 ut info om ny bruksanvisning og oppdaterte prosedyrer. Her kan du lese mer om Sex og samfunns uttalelse om de nye retningslinjene fra produsenten.
 • 21.02.2020: Kapittel 3.14 Skabb. Hele kapittelet er oppdatert. Nye behadlingsråd både for farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling.
 • 09.01.2020: Tabellen med Egenandel for unge kvinner, langtidsvirkende prevensjon er oppdatert. Nytt: bidragssatsen er økt til 120 kr per kvartal og gjelder fortsatt kvinner fra og med 16 til og med 21 år.