eMetodebok

Bestill Metodebok for seksuell helse

Selv om eMetodeboka nå foreligger i elektronisk versjon, ønsker mange å ha papirversjonen i bokhylla. Vi kommer derfor fortsatt å oppdatere og trykke nye utgaver. Metodebok for seksuell helse (Metodebok 2017, 8. utgave) i papirformat kan bestilles ved å benytte bestillingsskjemaet nedenfor.

Pris: Boka koster 490 kr eks. porto og gebyr.
Helsefagstudenter får studentrabatt ved bestilling av «klassesett» på minimum 10 bøker: 350 kr eks. porto og gebyr.

Bestill Metodebok for seksuell helse

Hvor mange bøker vil du bestille? (skriv bare tall)

Adresse bøkene skal sendes til


Evt. fakturaadresse (dersom ulik leveringsadresse)


Evt. fakturareferanse e.l.

Evt. merknad/kommentar