eMetodebok

Bestilling av Metodebok for seksuell helse

Selv om eMetodeboka nå foreligger i elektronisk versjon, ønsker mange å ha papirversjonen i bokhylla. Vi kommer derfor fortsatt å oppdatere og trykke nye utgaver.

Ny utgave kom i juni 2022. Dette er den 9. utgaven og inneholder helt nye kapitler, blant annet om sexologi og blødningsplager. Dersom du ønsker å bestille Metodebok for seksuell helse i papirformat , benytter bestillingsskjemaet nedenfor.

Pris: Boka koster kr 595,- eks. porto og gebyr.
Helsefagstudenter får studentrabatt ved bestilling av «klassesett» på minimum 10 bøker: kr 450,- eks. porto og gebyr.

Bestill Metodebok for seksuell helse

    Hvor mange bøker vil du bestille? (skriv bare tall)

    Adresse bøkene skal sendes til (utsending fortløpende )


    Evt. fakturaadresse (dersom ulik leveringsadresse)


    Evt. fakturareferanse e.l.

    Evt. merknad/kommentar