Print

1 Trichomoniasis

11

SAMMENDRAG TRICHOMONIASIS – Trichomonas vaginalis

SMITTEMÅTE

Direkte kontaktsmitte ved ubeskyttet samleie.

SYMPTOMER

Asymptomatisk hos de fleste menn og hos noen få kvinner.
Vaginitt: rikelig tyntflytende, illeluktende, gulgrønn, skummende utflod, samt betente slimhinner i vagina og vulva, som gir kløe og svie.
Uretritt: Mild dysuri.

DIAGNOSTIKK

Påvisning av flagellater ved mikroskopi.

BEHANDLING

Metronidazol 2 g (4 tabletter á 500 mg) som engangsdose.

KONTROLLPRØVE

Ikke nødvendig

HVEM TESTES?

Kvinner med symptomer og tegn på trichomoniasis.

SMITTEVERNLOVEN

Er ikke definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Undersøkelse og behandling bekostes av pasienten. MSIS-melding: Nei

Trichomoniasis er sjelden i Norge. Sykdommen gir vaginitt og utflod som kan forveksles med bakteriell vaginose. Både diagnostikk og behandling er enkelt.

SYKDOMMEN

Trichomoniasis er en smittsom urogenital infeksjon med Trichomonas vaginalis, en protozo. Trichomoniasis smitter ved samleie. Trichomoniasis er en sjelden sykdom i Norge i dag, men er fortsatt vanlig i mange afrikanske og asiatiske land. Infeksjon med T. vaginalis er også mer utberedt i Russland og baltiske land, og i USA, særlig blant afroamerikanere.

SYMPTOMER OG TEGN

Det vanligste sykdomsbildet er vaginitt. Trichomonas-uretritt er sjelden. Nesten alle menn og noen få kvinner er uten symptomer.

Ved symptomer gir vaginitten rikelig tyntflytende, illeluktende, gulgrønn, skummende utflod, samt betente slimhinner i vagina og vulva. Dysuri. Bør mistenkes hos kvinner med tilbakevendende symptomer på bakteriell vaginose.

DIAGNOSTIKK

Mikroskopi

Diagnosen kan stilles direkte ved mikroskopi av en dråpe vaginalsekret i romtemperert saltvann ved 400x forstørrelse. Prøven må undersøkes umiddelbart. Trichomonadene er lett gjenkjennelige, pæreformete flagellater med fire flageller i den ene enden. Størrelsen er litt større enn en hvit blodcelle. Trichomonadene beveger seg stadig i preparatet, i alle fall de første minuttene etter prøvetaking. pH er alltid over 4,5 og snifftest ofte positiv, som ved bakteriell vaginose.

Dyrking/NAT

Enkelte laboratorier tilbyr også påvisning ved dyrking eller NAT-diagnostikk, med urinprøve fra menn og vaginalprøve fra kvinner. Kontakt det lokale laboratoriet for informasjon om metode for påvisning.

For beskrivelse av prøvetakning, se under diagnostikk i underkapittel 3.4 om Klamydia, side 106.

BEHANDLING

Pasienter med positiv mikroskopi (eller dyrking) behandles med metronidazol:

  •  Metronidazol 2 g (4 tabletter á 500 mg) som engangsdose eller
  •  Metronidazol 500 mg × 2 i 5–7 dager.

Metronidazol gir relativt hyppig bivirkninger i form av plager i mage-tarm-besvær (kvalme, diaré og magesmerter). Ellers er metallsmak i munnen en vanlig bivirkning. Alkohol sammen med metronidazol er rapportert å kunne gi symptomer som ligner «voldsom fyllesyke». Pasienten bør derfor informeres om at hun bør avstå fra alkohol, eller ha et moderat alkoholinntak under behandlingen. Noen får soppvaginitt noen dager etter at kuren er over.

Smittekontakter behandles med en engangsdose med metronidazol. Kontroll etter behandling er unødvendig dersom symptomene går over. Residiv etter behandling er oftest reinfeksjon fra ubehandlet partner, men kan bero på nedsatt følsomhet for metronidazol. Ved mistanke om resistens skal pasienten henvises til spesialist (gynekolog eller venerolog).

Gravide og ammende

Behandling av asymptomatisk infeksjon hos gravide er omdiskutert. Særlig i første trimester bør metronidazol unngås, mens behandling med metronidazol sannsynligvis er trygt i andre og tredje trimester.

For ammende regnes kortere kurer med metronidazol som trygt, men barnet kan oppleve diare og gastrointestinale symptomer.

SMITTEVERN

Diagnostisering og behandling av trichomoniasis er viktig for bekjempelse av sykdommen. Smittebærere bør behandles før de rekker å smitte videre. Smitteoppsporing bør utføres, selv om det ikke er lovpålagt, og smittekontakter behandles.

Hvem undersøkes?

Klinisk indikasjon
Kvinner med symptomer og tegn på trichomoniasis.

Screening
Ingen.

Smitteoppsporing

Ja, men ikke lovpålagt. Utelukk andre soi.

Smittevernveiledning

Pasienten skal ikke ha samleie før symptomene er borte.

Melding

Ingen.Referanser