Print

1 Hva er en sexolog?

I Norden bruker vi klinisk sexologi som et overordnet begrep for behandling av seksuelle problemer, og her i Norge har vi foreløpig kun en toårig videreutdanning i sexologi ved Universitetet i Agder. Utdanningen i sexologi gir grunnleggende og allsidig kunnskap basert på kliniske og pedagogiske erfaringer, samt innsikt i aktuell forskning. Det undervises i seksuell utvikling, sexologiske utfordringer knyttet til traumer, ulykker og sykdom, seksuelt mangfold, seksuelle grenseoverskridelser og samfunnsperspektiver på seksualitet. Studentene undervises også i behandling av seksuelle dysfunksjoner, sexologisk veiledning og profesjonell tilnærming.
Utdanningen retter seg mot helsepersonell med flerfaglig bakgrunn. Kanskje er denne tverrfagligheten en av årsakene til at det for både utdanningsinstitusjoner og helsemyndigheter har vært vanskelig å få på plass en formell godkjenning av sexologer.

Sexolog er ikke en beskyttet tittel, men de nordiske sexologiforeningene (NACS) har med støtte fra Nordisk råd gått sammen om en felles autorisasjonsordning. Resultatet er tre NACS-godkjente spesialiteter: spesialist i sexologisk rådgiving (NACS), spesialist i klinisk sexologi (NACS) og spesialist i seksualundervisning og opplysning (NACS).

Norsk forening for klinisk sexologi ble dannet i 1982, og er et faglig forum til fremme av sexologisk forskning, undervisning og klinisk terapeutisk behandling. Det finnes ingen ordninger for offentlig refusjon av utgifter til sexologisk rådgivning i Norge. Derfor er det vanligvis heller ikke behov for henvisning. Klientene må betale for timen selv, og vanlig takst for en konsultasjon er rundt 800–1200 kroner per time.

I tillegg tilbyr flere av landets universiteter kortere poenggivende kurs, og det eksisterer enkelte private sexologiske utdanningsinstitusjoner. Ingen av disse vil kunne føre til NACS-autorisasjon.Referanser

Bøker og oppslagsverk

Almås, E. og Benestad, E.E.P., Sexologi i Praksis. Oslo, Tano Aschehoug, 1997

Almås, E. og Benestad, E.E.P., Kjønn i bevegelse. Oslo, Universitetsforlaget, 2001

Almås, E., Sex og sexologi. Oslo, Universitetsforlaget, 2004

Buttenschøn, J., Sexologi – en bog for professionelle og forældre om udviklingshæmmede menneskers sexualitet. Glumsø (DK), Eiba-Press, 2001 Fjeld, W., Zachariassen, P., Fiske, A., SexKunn testen – et tilpasset hjelpemiddel for kartlegging av kunnskap om seksualitet. Ottestad, Habiliteringstjenesten for voksne i Hedmark, 2000

Gamnes, S., Grunnleggende sykepleie, Kapittel 21, Nærhet og seksualitet. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 2011

Graugaard, C., Sexleksikon.   København, Rosinante Forlag, 2001

Gudim, H.B. og Juvkam, K.H., Gynekologi kort og godt. Oslo, Universitetsforlaget, 2008.

Hegna, Kristiansen og Moseng, NOVArapport 1/99:
Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn

LoPiccollo, J., L., Handbook of Sex Therapy. New York Plenum Press, 1978.

Mørch, W.T., Skår, J.E., Andersgaard, A.B., Syse, A., Seksualitet og psykisk utviklingshemming. Opplæring, behandling og juridiske problemstillinger. Oslo, Ad Notam Gyldendal AS, 1993

Pedersen, W., Nye seksualiteter. Oslo, Universitetsforlaget, 2005

Purvis, K., Orgasmens mysterier. Oslo, Gyldendal litteratur, 2009

Røthing, Å., Mühleisen, W., Norske seksualiteter. Oslo, Cappelen Damm A/S, 2009

Veiledere
Fjeld, W., Veileder til opplæringsprogram «Utviklingshemmede, samliv og seksualitet». Ottestad, Habiliteringstjenesten for voksne, Hedmark, 2002

Sharlip, I.D., Guidelines for the diagnosis and management of premature ejaculation. Journal of Sexual Medicine3 (Suppl 4): 309-317, 2006

Artikler mm.
Bachmann GA, Rosen R, Pinn VW et al. Vulvodynia: a state-of-the-art consensus on def­initions, diagnosis and management. J Reprod Med. 2006 Jun ;51 (6):447-56.

Donatucci CF. Etiology of ejaculation and pathophysiology of premature ejaculation. Journal of Sexual Medicine, 3:303-308, 2006

Frisch M, Lindholm M, Grønbæk M. Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, cross-sectional study in Denmark. Int J Epidemiol. 2011 Oct ;40 (5):1367-81

Thoresen, S., Hjemdal, O.K., Vold og voldtekt i Norge – En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. (Ung i Oslo 2012), NOVA Rapport 1 / 2014

Andre nettressurser
Dixi Ressurssenter for voldtatte og deres pårørende: www.dixi.no

Foreningen for transvestitter i Norge: FPE Norge: www.fpenorge.no

IFM Senter for seksuelt misbrukte menn: www.ssmm. no

Landsforeningen for Transekjønnede: www.lfts.no

Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring: www.llh.no

MiRA Senteret, ressurssenter for innvandrerflyktningkvinner: www.mirasenteret.no

Norsk Forening for Klinisk Sexologi: www. klinisksexologi.no

Norsk forening for Sado-masochister: www.smilnorge.no

Norsk Handikapforbund: www.nhf.no

Prosentret: www.prosentret.no

Redd Barna: www.reddbarna.no

Rikstrygdeverket: www.nav.no

Støttesenteret mot incest: www.sentermotincest.no

The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, inc.: www.hbrs.no

The International Bill of Gender Rights: www.pfc.org. uk/gendrpol/grights.htm