Print

1 Undersøkelser av urin

URINSTRIMMEL

Indikasjon

Dette er ingen screeningtest. Den eneste indikasjonen er mistanke om urinveisinfeksjon. Symptomene er plutselig oppstått dysuri, pollakisuri, trengningssymptomer og suprapubisk ømfintlighet.

Utførelse

 • Urinen bør ha stått i blæren i fire timer, om mulig.
 • Personer med vulva: skiller kjønnsleppene, tisser og fører glasset inn i strålen (midtstråleprøve).
 • Personer med penis trekker forhuden tilbake, tisser og fører glasset inn i strålen (midtstråleprøve).
 • Vasking på forhånd er ikke nødvendig.
 • Undersøk prøven umiddelbart.
 • Bruk strimmel med et felt for hvite (leukocyttesterase) og eventuelt for nitritt.
 • Dypp strimmelen i urinen og les av på det tidspunktet som er oppgitt på pakken. Funn og tolkning: Dersom strimmelen er positiv på leukocytter og/eller nitritt, har pasienten sannsynligvis urinveisinfeksjon. Negativ test for hvite og nitritt utelukker ikke infeksjon.

DYRKING AV URIN

Indikasjon

Dyrking av urin er oftest unødvendig på grunn av høy pretest sannsynlighet for diagnosen (UVI) ved positiv urinstix og typiske symptomer. Innsending av urinprøve (i glass tilsatt borsyre) for bakteriologisk undersøkelse og resistensbestemmelse bør gjøres ved:

 • Komplisert UVI/cystitt
 • Residiverende cystitter
 • Behandlingssvikt
 • Tidlig residiv (<4 uker siden forrige UVI)

Utførelse

 • Urinen bør ha stått i blæren i fire timer, om mulig.
 • Bruk de prøveglassene som laboratoriet leverer eller anbefaler. På Sex og samfunn benyttes vakuum-prøveglass med borsyrepulver, som sendes til Fürst laboratorier.
 • Personer med vulva: skiller kjønnsleppene, tisser og fører glasset inn i strålen (midtstråleprøve).
 • Personer med penis trekker forhuden tilbake, tisser og fører glasset inn i strålen (midtstråleprøve).
 • Vasking på forhånd er ikke nødvendig.
 • Fyll opp prøveglass m/ borsyre – cirka 20 ml.
 • Glasset ristes slik at borsyrepulveret og urinen blandes.
 • Settes kaldt i kjøleskap til prøven sendes laboratoriet på anvist måte.

Funn og tolkning

Funn og tolkning beskrives i prøvesvar fra laboratoriet. Oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares med artsidentifikasjon og resistensbestemmelse. Ved valg av antibiotikum bør resistensbestemmelse legges til grunn.

GRAVIDITETSTEST

Indikasjon

Testen gjøres når det er ønskelig å bekrefte eller avkrefte et svangerskap, og i utredningen av mulig ekstrauterint svangerskap. Det er ikke noe poeng i å undersøke før det har gått minst tre uker etter det aktuelle samleiet, eller ved uteblitt menstruasjon.

Man bør kartlegge følgende hos pasienter som ikke bruker prevensjon eller nylig har hatt prevensjonssvikt:

Har pasienten:

Brukt nødprevensjon de siste to månedene?

–        Hvis ja bør man ta en graviditetstest tre uker etter siste ubeskyttede samleie.

Hatt samleie uten kondom siste tre uker?

–        Hvis ja bør man ta en graviditetstest tre uker etter siste ubeskyttede samleie.

Hatt samleie uten kondom for mer enn tre uker siden?

–        Ta graviditetstest i dag.

Dato for første dag i siste mens:

Samleie uten kondom etter denne datoen?

–        Hvis ja bør man ta en graviditetstest tre uker etter siste ubeskyttede samleie.

Utførelse

 • Testene oppbevares etter bruksanvisningen, vanligvis i kjøleskap frem til den dagen de forventes brukt.
 • Enhver urin kan benyttes, men morgenurin har høyest hCG-konsentrasjon.
 • Følg bruksanvisningen, særlig tidspunkt for avlesning.

Funn og tolkning

Testene blir vanligvis positive ved tidspunktet for uteblitt menstruasjon ved normal graviditet (hCG-konsentrasjon over 50 IU/l).

Falskt negativt resultat er mulig når hCG-konsentrasjonen er lav, som:

 •  når prøven er tatt tidligere enn tre uker etter at svangerskapet oppsto (implantasjonen)
 •  når graviditeten er ekstrauterin

Falskt positivt resultat er mulig i inntil fire uker etter fødsel eller abort.