Print

1 Nødprevensjon: ulipristalacetat

6

NØDPREV. MED ULIPRISTALACETAT

Preparatnavn Virkestoffer Pris
Ellaone ulipristalacetat 30 mg ca 300

Nødprevensjon med ulipristalacetat (Ellaone) er et relativt nytt medikament. Medikamentet kan brukes inntil 5 dager etter ubeskyttet samleie og fås kjøpt uten resept. Ellaone har noe bedre effekt enn nødprevensjon med levonorgestrel. Hormonell prevensjon skal ikke tas de første 5 dagene etter inntak av Ellaone.

BRUKSMÅTE

Valg av nødprevensjon med ulipristalacetat

I Norge finnes bare merket Ellaone på markedet. Pakningen inneholder én tablett som inneholder et gestagenlignende hormon (ulipristalacetat 30 mg). En pakke koster cirka 300 kroner.

Bruk

Ellaone består av én tablett som skal tas peroralt så raskt som mulig, innen 120 timer (5 døgn) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Tabletten kan tas med eller uten mat. Ved eventuelt oppkast i løpet av 3 timer etter inntak, bør ny tablett tas.

KONSULTASJON

Det er laget brukerinformasjon om Ellaone nødprevensjon.

Informasjon

Informasjonen tilpasses individuelt etter kvinnens forhåndskunnskaper og behov. Brukerinformasjonen gir et minimum. Kvinnen bør gis skriftlig informasjon samt muntlig forklaring om bruksmåten og bivirkningene. Minn også om at hun bør ta en graviditetstest, tidligst 3 uker etter det aktuelle samleiet.

Prevensjonsveiledning og å motivere for sikker prevensjonsbruk i framtiden bør også inngå i konsultasjonen.

Anbefal også kvinnen å ta en test for seksuelt overførbare infeksjoner (soi), dersom hun har hatt ubeskyttet samleie med en ny partner.

Effekten av nødprevensjon med ulipristalacetat nedsettes dersom kvinnen starter med å bruke hormonell prevensjon de første dagene etter bruk av Ellaone. Ønsker kvinnen å starte eller fortsette med prevensjon etter at hun har tatt Ellaone, må hun informeres om at hun må vente i minst 5 dager før hun kan starte med hormonell prevensjon. Hun må også informeres om at hun i en periode etter bruken av Ellaone, ikke vil ha full effekt av hormonell prevensjon (se nedenfor: Prevensjon etter nødprevensjon).

Kvinnen må vente 5 dager etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat (Ellaone) før hun kan starte på hormonell prevensjon. 

Anamnese

Kartlegg tidspunktene for siste menstruasjon og det første ubeskyttede samleiet etter denne. Vurder eventuelt kobberspiral som nødprevensjonsmetode, dersom det er svært viktig for kvinnen å ikke bli gravid (kobberspiral har en effekt på over 99 %).

Undersøkelse

Soi-kontroll bør tilbys alle som har hatt ubeskyttet samleie med ny partner.

Resept

Ellaone var tidligere reseptbelagt og fås kjøpt reseptfritt på apoteket. Ved kjøp på apotek er det ingen aldersgrense. Ellaone kan dessuten kjøpes i noen bensinstasjoner og butikker, men der er det satt en 18-års aldersgrense.

Karantenetid etter inntak

Kvinner som har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat bør vente minst 5 dager før hun starter med hormonell prevensjon.

I tillegg bør hun rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hun kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet.

Inntak av hormoner tidligere enn 5 dager etter Ellaone kan ødelegge effekten av nødprevensjonen og faktisk øke risikoen for å bli gravid.

Prevensjon etter nødprevensjon

Noen kvinner vil ønske å starte opp med pervensjon etter å ha brukt nødprevensjon, mens andre har brukt nødprevensjon på grunn av prevensjonssvikt (glemt pille mm.), og vil etter nødprevensjon ønske å bytte til ny prevensjon eller fortsette med sin nåværende prevensjonsmetode.

Tidligere har vi anbefalt at kvinnen starter opp med prevensjon umiddelbart etter at hun har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat, men en ny studie viser nå at dette kan ødelegge for effekten av nødprevensjon med ulipristalacetat. Brache et al. fant at den ovulasjonsutsettenede effekten av ulipristalacetat ble signifikant nedsatt hos kvinner som umiddelbart startet med 75µg desogestrel (tilsvarer gestagen p-pillen Cerazette) en gang daglig, etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat, sammenlignet med kvinner som kun tok ulipristalacetat alene.

Selv om det foreløpig ikke foreligger studier som ser på effekten av å bruke andre gestagen- eller kombinasjonsmetoder etter nødprevensjon med ulipristalacetat, anbefaler vi at kvinner som har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat bør vente minst 5 dager før hun starter med hormonell prevensjon. I tillegg bør hun rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hun kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet.

Tidspunktet for når hun kan stole på hormonell prevensjon vil variere mellom de ulike prevensjonsmetodene og beskrevet mer detaljert nedenfor.

Énfase kombinasjons p-piller
Kvinnen skal vente i minst 5 dager før hun starter med énfase kombinasjons p-pille. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt kombinasjons p-piller i 7 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-pillene raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

Flerfase kombinasjons p-piller
Kvinnen skal vente i minst 5 dager før hun starter med flerfase kombinasjons p-pille. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt Synfase i 14 dager eller Qlaira i 9 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-pillene raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

Gestagenpiller
Kvinnen skal vente i minst 5 dager før hun starter med et gestagenpille (gestagen p-pille og minipille). Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt gestagenpillen i 2 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil gestagenpillene raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-ring
Kvinnen skal vente i minst 5 dager før hun starter med p-ring (og dermed en ny 3-ukers periode). Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt p-ring i 7 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-ring raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-plaster
Kvinnen skal vente i minst 5 dager før hun starter med p-plaster. Dette blir starten på en ny fireukers syklus. Hvis hun har brukt p-plaster tidligere vil hun nå kanskje få en ny «dag 1» og dermed også ny dag for skifte av plaster. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt p-plaster i 7 dager.

I tillegg bør hun ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-plaster raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-stav
Kvinnen kan enten vente i minst 5 dager før hun starter med p-stav, eller hun kan vente til hun har hatt en negativ graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Hun bør rådes til å være avholdende eller bruke kondom til hun har brukt p-stav i 7 dager.

Om graviditetstesten (tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet) er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, vil p-staven raskt kunne seponeres. Det er heller ikke evidens for at kortvarig prevensjonsbruk vil skade fosteret.

P-sprøyte og hormonspiral
Det anbefales ikke å starte med p-sprøyte eller hormonspiral så lenge en ikke med sikkerhet kan vite om kvinnen ikke er gravid. P-sprøyte kan ikke seponeres etter at den er satt, og spiral vil gi økt risiko for spontanabort og prematur fødsel.

Hun må først vente på en negativ graviditetstest, som kan tas tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. Kvinnen bør så rådes til å være avholdende eller bruke kondom til det har gått 7 dager fra hun fikk p-sprøyte eller hormonspiral.

Nødprevensjon
Nødpervensjon med ulipristalacetat (Ellaone) anbefales ikke å brukes mer enn én gang per menssyklus.

Hvis spiral ikke er aktuelt, kan hun prøve nødprevensjon med levonorgestrel (Norlevo), men tidligst 5 dager etter at hun tok Ellaone. Det er svært lav sjanse for dette vil ha effekt.

Hun bør ta en graviditetstest tidligst 3 uker etter det siste ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og kvinnen vil fortsette graviditeten, finnes det ikke evidens for at bruk av nødprevensjon vil skade fosteret.

Ny konsultasjon

Ny konsultasjon er ikke nødvendig, men kvinnen bør rådes til å ta en graviditetstest. Hun kan tidligst ta en graviditetstest 3 uker etter det ubeskyttede samleiet. I tillegg bør hun ta en test for soi, tidligst 14 dager etter det aktuelle samleiet.

Det kan være aktuelt å følge opp med prevensjonsveiledning i en ny konsultasjon.