Print

1 Nødprevensjon

4

Metoder

 • Kobberspiral
 • Hormonelle piller

Enkelte ganger kan pasienten ha behov for nødprevensjon for å unngå graviditet. Dette kan gjelde når man har hatt et ubeskyttet samleie, eller ved prevensjonssvikt. Det finnes ulike metoder, med ulike virkningsmekanismer, ulik effektivitet og ulike bruksmåter. Kobberspiral er metoden med høyest effekt og bør tilbys alle med behov for nødprevensjon.

En konsultasjon der pasienten ber om nødprevensjon, er en ypperlig anledning til å diskutere fast prevensjonsbruk eller eventuelt bytte til langtidsvirkende prevensjonsmetoder.

Nødprevensjon bør vurderes hvis en ikke ønsker å bli gravid og har hatt ubeskyttet samleie:

 • på hvilken som helst dag av en naturlig syklus. Det er teoretisk mulig å bli gravid de fleste dager i syklusen, men risikoen er høyest 6 dager før og på dagen for eggløsning.
 • fra 21 dager etter fødsel.
 • fra 5 dager etter spontanabort, provosert abort, graviditet utenfor livmor eller behandling for blæremola.
 • etter prevensjonssvikt ved bruk av vanlig hormonell prevensjon. Her må man lese på den enkelte prevensjonstypen hva som er anbefalt type nødprevensjon.

Hva defineres som prevensjonssvikt

Les mer om hvilken type nødprevensjon man bør anbefale under de forskjellige prevensjonsmetodene

Metode Prevensjonssvikt Indikasjon for nødprevensjon?
All hormonell prevensjon Ikke brukt kondom i oppstartsperioden Ubeskyttet samleie i aktuell periode.
P-ring og p-plaster Plaster falt av eller ring ute i >48 timer

Når pauseuke forlenges med >8 døgn etter ring/plaster ble fjernet

Dersom ringen/plaster ikke har vært brukt kontinuerlig siste 7 døgn før, og man har US 5 dager før og inntil 7 dager med riktig bruk av pillene igjen.
Kombinasjons p-pille Over 48 timer siden siste pille

Når pauseuken forlenges med >9 døgn siden siste pille ble tatt

Ikke tatt pillen kontinuerlig siste 7 døgn (i uke 1 etter hormonfritt intervall), og samtidig US siste 5 døgn før glemte piller, og inntil 7 døgn etter riktig bruk av pillene igjen.

US siste 5 døgn før glemt oppstart over 9 døgn og inntil 7 dager med riktig bruk av pillen igjen.

Gestagenp-pille Minipille

Forsinket eller glemt pille(r)

>27 timer siden siste minipille

 

Desogestrel gestagenpille

Forsinket eller glemt pille >36 timer siden siste desogstrel pille

US i perioden for glemt pille(r) >27 timer etter glemt pille og til 48 timer etter oppstart av piller igjen

 

 

US i perioden for glemt pille(r) >36 timer etter glemt pille og til 48 timer etter oppstart av piller igjen.

Slinda

Forsinket eller glemt pille(r) >36 timer uke 1 og 2 eller >48 timer uke 3 og 4

US i perioden for glemt piller og inntil 7 dager etter oppstart av piller igjen.
P-sprøyte Forsinket injeksjon (>14 uker siden forrige injeksjon) Ved ubeskyttet samleie:

 • 14 uker siden forrige injeksjon
 • Innen de første 7 dager etter den forsinkede injeksjonen
P-piller, gestagenpiller, P-stav Ikke brukt kondom ved samtidig bruk av enzyminduserende medikamenter og i 28 dager etter avsluttet behandling US ved samtidig bruk av enzyminduserende medikamenter eller i de påfølgende 28 dagene etter seponering. Tilby kobberspiral eller dobbel dose Levonorgestrel.
P-stav Ved utgått P-stav, over 4 år Studier har vist at staven har god beskyttelse også inntil 4 år. Det er ikke nødvendig å anbefale nødprevensjon før det. Man bør allikevel ta en graviditetstest tre uker etter US.
Spiral

 

Fjerning uten bytte, helt eller delvis utstøting, ikke synlige tråder eller spiral på ukjent lokalisasjon. Ved US ila de siste 7 dagene før fjerning, perforasjon eller utstøtning. Hormonell nødprevensjon er indisert hvis det har vært US de siste 5 dagene. Avhengig av tidspunkt for US og tid siden spiralen ble fjernet/støtt ut, kan det være aktuelt med kobberspiral.

 

US: ubeskyttet samleie, NP: nødprevensjon, PO: peroral

Disse reglene gjelder ikke for: Qlaira, Synfase. For disse preparatene blir man nødt til å følge anbefalingene i pakningsvedlegget, da vi enda ikke kan si nok om sikkerheten til å eventuelt innlemme dem i disse generelle reglene for glemte piller.

VALG AV NØDPREVENSJON VED PREVENSJONSSVIKT

Det er vanskelig å nøyaktig anslå risikoen for graviditet ved de ulike kombinasjonene av glemt prevensjon. I tillegg til å følge reglene for glemte piller/plaster/ring, må man i et hvert tilfelle vurdere om det er behov for nødprevensjon og hvilken type man bør velge. Disse punktene må vurderes:

 • Jo flere dager prevensjonen som er glemt, desto større er risikoen for redusert beskyttelse mot graviditet.
 • Hvor på brettet/i pakken er man?
 • Når fant det ubeskyttede samleiet sted?
 • Når hadde man sist et hormonfritt intervall?

Hvilken type nødprevensjon bør man velge?

 • Dersom det er behov for nødprevensjon ved prevensjonssvikt, kan man gi Levonorgestrel innen 96 timer og prevensjonen kan startes opp igjen uten pause.
 • Ulipristalacetat er generelt ikke anbefalt når man har glemt gestagenholdig prevensjon (hormonell prevensjon) eller nylig har brukt nødprevensjon med levonorgestrel fordi:
  • Den ovulasjonsutsettende effekten til ulipristalacetat kan bli redusert dersom man starter opp med progesteron før karantenetiden på 5 dager. Men dersom man venter med å starte opp med prevensjonen i 5 dager, øker dette antall dager prevensjon ikke tas og således øker det risikoen for at en eggløsning kan komme.
  • Dersom Ulipristalacetat brukes innen 7 dager etter inntak av annen hormonell prevensjon, kan allerede sirkulerende resterende gestagen teoretisk sett redusere effekten av Ulipristal.
 • Så lenge prevensjonen ble brukt korrekt på forrige brett Ingen prevensjonssvikt), kan kobberspiral brukes som nødprevensjon.
  • Innen fem døgn etter den første dagen med glemt prevensjon ELLER
  • Innen fem døgn etter det første ubeskyttede samleiet på det aktuelle brettet.
   • Velg her den situasjonen som skjedde sist.

VIRKNINGSMÅTE

Dersom man vil unngå graviditet etter et ubeskyttet samleie, er behovet for nødprevensjon størst i tidsrommet rundt eggløsning. Det er derimot ikke mulig å regne seg fram til når eggløsningen kommer. Hos kvinner med 28 dagers syklus kommer eggløsningen rundt 14 dager etter 1. dag i mensen. Derimot kan tilfeldigheter eller ulike faktorer føre til at eggløsningen forskyves fram eller bakover i tid. Et samleie kan i seg selv føre til tidligere eggløsning. Man kan imidlertid telle 14 dager bakover fra 1. menstruasjonsdag, og fastslå tidspunktet for eggløsning i ettertid.

«Det fertile vinduet» er perioden i menstruasjonssyklusen der en kvinne lettest kan bli gravid. Spermier har en levetid på opptil fem–syv dager, mens en eggcelle vil gå til grunne etter mellom 12–24 timer om den ikke blir befruktet. Det fertile vinduet strekker seg dermed fra rundt seks dager før til knapt ett døgn etter eggløsningen.

Menstruasjonssyklusen styres av flere hormoner. Eggløsningen utløses først og fremst av en plutselig og kraftig stigning av hormonet LH (luteiniserende hormon).

Kobberspiral

Når kobberspiral brukes som nødprevensjon, er hovedeffekten at spiralen hindrer et befruktet egg å feste seg i livmoren. Kobberspiral som nødprevensjon hindrer altså implantasjon. Det tar fem døgn fra befruktning til egget fester seg i livmoren. Les mer om kobberspiaral i kapittel 1.3.2 Kobberspiral.

Eggløsningen påvirkes ikke av kobberspiralen.

Det betyr at hvis det har vært ubeskyttet samleie på lørdag, og det skjer en befruktning ved eggløsning søndag, så vil kobberspiral likevel beskytte mot graviditet hvis den settes innen fem døgn etter tidspunktet for eggløsningen.

Nødprevensjon med hormoner

Nødprevensjon med ulipristalacetat og levonorgestrel virker hovedsakelig ved at LH-produksjonen hemmes. Dermed forhindres eller forsinkes eggløsningen i rundt fem dager. Dersom det ikke kommer et nytt samleie, vil alle spermiene være døde på tidspunktet for den forskjøvne eggløsningen.

Levonorgestrel må gis før LH-økningen begynner, mens ulipristalacetat er virksomt også etter at LH-økningen har begynt, men må tas før LH når sitt maksimum. Dette er forklaringen på at nødprevensjon med ulipristalacetat har vist seg å ha noe bedre effekt enn nødprevensjon med levonorgestrel. Ingen av medikamentene har effekt etter at eggløsning har inntruffet.

Det betyr at hvis kvinnen har ubeskyttet samleie på lørdag, og får sin eggløsning på søndag, så vil det ikke ha noe effekt å ta nødprevensjon på mandag selv om dette bare er to dager etter ubeskyttet samleie.

EFFEKTIVITET

For de hormonelle metodene avhenger effektiviteten av at pillene tas før eggløsning. Jo tidligere kvinnen kommer i gang, jo større er sannsynligheten for at hun får hindret eggløsning, og jo bedre er beskyttelsen mot svangerskap.

Kobberspiral

Innsetting av kobberspiral som nødprevensjon kan benyttes inntil fem døgn etter antatt eggløsningstidspunkt. Da de fleste ikke kjenner til tidspunkt for eggløsning, bruker man fem døgn siden tidspunktet for ubeskyttet samleie for innsetting. Metoden er den sikreste for nødprevensjon, og er et godt alternativ for personer der det er svært viktig å unngå svangerskap. Under 1 % av brukerne vil bli gravide.

Nødprevensjon med ulipristalacetat

Ved behandling innen 72 timer etter ubeskyttet samleie er risikoen for graviditet halvert, mens behandling innen 24 timer reduserer risikoen til nesten 2/3, da det er størst sjanse for at en eggløsning ikke har skjedd.

Pillen kan ha effekt opp mot fem døgn etter ubeskyttet samleie, og enkelte kilder antyder at det kan oppnås en viss effekt også ut over fem døgn.

Nødprevensjon med levonorgestrel

Metoden har noe lavere effekt enn ulipristalacetat. Pillen kan ha effekt opp mot tre døgn etter ubeskyttet samleie, og det kan oppnås en viss effekt (men mindre) også opptil fem døgn.

Effekt og kvinnens vekt

På bakgrunn av to studier ble det i slutten av 2013 rapportert om at nødprevensjon med levonorgestrel hadde nedsatt effekt hos personer som veier mer enn 75 kg, og liten eller ingen effekt over 80 kg. Etter en gjennomgang av flere studier ble det vurdert at det likevel ikke er grunnlag for en slik konklusjon.

Det er ingen vektgrense for bruk av nødprevensjon

NEGATIVE BIVIRKNINGER

Kobberspiral

Se under kobberspiral.

Ulipristalacetat, levonorgestrel

De vanligste bivirkningene er magesmerter og kvalme. Andre kortvarige bivirkninger kan være svimmelhet, trøtthet, hodepine, ømme bryster og stemningsleieforstyrrelser. Det er også vanlig med blødningsforstyrrelser, og neste menstruasjon kommer ofte tidligere eller senere enn vanlig. De fleste får neste menstruasjon innen syv dager etter forventet menstruasjon. Husk å anbefale graviditetstest tre uker etter det aktuelle samleiet, også om de får en blødning. Det er vanskelig å vite om blødning etter nødprevensjon er en bivirkning eller menstruasjon.

KONTRAINDIKASJONER

Kobberspiral

 • Graviditet
 • Post partum (seks–åtte uker)
 • SOI
 • Bekkeninfeksjon
 • Udiagnostisert vaginal blødning
 • Kreft i livmorhals, endometriet eller eggstokkene
 • Lupus (SLE) med alvorlig trombocytopeni

For mer utfyllende informasjon, se under kapittel 1.3.2 Kobberspiral.

Ulipristalacetat/levonorgestrel

Produsenten av EllaOne har oppgitt alvorlig leversvikt som kontraindikasjon. FSRH mener derimot at ettersom en graviditet er en så stor risiko i seg selv for disse personene, er en enkelt dose ulipristal akseptabelt.

Ellers er det kun overfølsomhet mot virkestoffet eller graviditet er kontraindikasjoner.

AMMING OG GRAVIDITET

Kobberspiral

Risikoen for uterusperforasjon er noe større hos personer som ammer, men totalt sett meget liten. Kobberspiral er ansett som et trygt alternativ. Graviditet er en absolutt kontraindikasjon, da graviditet med samtidig spiral i uterus vil kunne føre til flere komplikasjoner som spontanabort, preterm fødsel, septisk abort og chorioamnionitt.

Ulipristalacetat

Utskilles i morsmelk. Effekt på nyfødte/spedbarn er ikke undersøkt. Risiko for barn som ammes, kan ikke utelukkes, men anses for å være lav for friske fullbårne barn ved en enkelt dose. Opphold i ammingen i 24 timer anbefales for å minske barnets eksponering (www.janusinfo.se).

Det er ikke gjort studier som har undersøkt om ulipristalacetat kan gi fosterskader. Preparatet kan ikke avbryte et eksisterende svangerskap. Eksponering med ulipristalacetat i tidlig svangerskap gir ikke grunn til å avbryte svangerskapet, dersom det er ønsket.

Levonorgestrel

Utskilles i morsmelk, men utgjør ingen risiko for barnet i de konsentrasjoner man oppnår ved bruk av levonorgestrel som nødprevensjon.

Levonorgestrel bør unngås under graviditet. Preparatet kan ikke avbryte et eksisterende svangerskap. Eksponering med levonorgestrel i tidlig svangerskap gir ikke grunn til å avbryte svangerskapet, dersom svangerskapet er ønsket.

INTERAKSJONER

Kobberspiral som nødprevensjon

Effekten av kobberspiral som nødprevensjon påvirkes ikke av samtidig bruk av andre legemidler.

Nødprevensjon med ulipristalacetat

Enzyminduserende legemidler (se nedenfor) kan nedsette effekten av nødprevensjon med ulipristalacetat. Dette gjelder under bruk, og i inntil 28 dager etter at kvinnen har sluttet med det enzyminduserende legemiddelet. Personer som bruker eller nylig har brukt enzyminduserende legemidler (<28 dager siden), bør rådes til å bruke kobberspiral ved behov for nødprevensjon, eventuelt dobbel dose levonorgestrel.

Personer som tar medikamenter som påvirker pH i magesekk (syrenøytraliserende, protonpumpehemmere, H2-reseptorantagonister), bør ikke anbefales bruk av ulipristalacetat, da effekten av ulipristalacetat kan hemmes.

Ulipristalacetat er en progesteronantagonist og påvirker progesteronreseptorer, slik at effekten av prevensjon og nødprevensjon med gestagen (gestagen har omtrent samme virkning på reseptorene som kroppens progesteron) vil ha nedsatt virkning etter bruk av ulipristalacetat. Denne virkningen antas å vare i fem dager. Bruk at progesteron de siste 7 dagene før eventuelt inntak av ulipristalacetat kan teoretisk sett reduserer effekten av ulipristal.

Nødprevensjon med levonorgestrel

Enzyminduserende legemidler (se nedenfor) kan nedsette effekten av nødprevensjon med levonorgestrel. Dette gjelder under bruk, og i inntil 28 dager etter at personen har sluttet med det enzyminduserende legemiddelet. Personer som bruker eller nylig har brukt enzyminduserende legemidler (<28 dager siden), bør rådes til å bruke kobberspiral ved behov for nødprevensjon.

I spesielle tilfeller, der disse personene ikke ønsker eller kan få satt inn kobberspiral, kan man forsøke med en dobbel dose med levonorgestrel (2 tabletter á 1,5 mg levonorgestrel, som tas samtidig), selv om det ikke eksisterer noe empirisk evidens som støtter en slik behandling. Dobbel dose ulipristal anbefales ikke.

PEP-behandling

Personer som bruker PEP-behandling, og som samtidig har behov for nødprevensjon: Det er ingen interaksjoner mellom PEP-behandlingen som gis i Norge i dag og hverken ulipristalacetat eller levonorgestrel.

Enzyminduserende legemidler (listen er ikke uttømmende):

 • antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, rufinamid, eslikarbazepin, barbiturater, primidon, topiramat, okskarbazepin og lamotrigin)
 • antibiotika (rifampicin og rifabutin)
 • antivirale midler (ritonavir)
 • andre enzyminduserende medikamenter (bosentan, modafinil, aprepitant, sugammadex)

INDIKASJONER

Se tabell over prevensjonssvikt

 • Samleie uten prevensjon
 • Kondomet sprakk eller falt av.
 • Spiralen måtte tas ut tidligere enn syv dager etter siste samleie.
 • Glemt hormonell prevensjon (ved glemt pille, plaster, ring eller sprøyte, se mer informasjon om valg av type nødprevensjon under de ulike metodene eller Nødprevensjon)
 • Voldtekt

GJENTATT BRUK

Enkelte ganger vil man bli spurt om råd fra personer som har hatt ubeskyttet samleie, og som allerede har brukt nødprevensjon tidligere i samme menstruasjonssyklus. Dette er en god anledning til å diskutere prevensjonsbruk og til å gi prevensjonsveiledning. Nedenfor er rådene for gjentatt bruk av nødprevensjon med hormoner:

Ulipristalacetat

Behandling med ulipristalacetat kan gjentas flere ganger i samme syklus hvis det er gjentatt ubeskyttet samleie. Gjentatt behandling tolereres godt, og vil fortsatt kunne utsette eggløsning. Man har ikke data på hvor mange ganger behandlingen kan gjentas, og hvor lenge eggløsningen kan utsettes. Anbefalingene fra produsenten er at tablettene ikke tas mer enn to ganger per syklus. Risikoen for å bli gravid øker med gjentatt bruk av nødprevensjon i samme syklus. Det bør tas en graviditetstest tidligst tre uker etter det siste ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og man ønsker å fortsette graviditeten, finnes det ikke evidens for at bruk av ulipristalacetat tidlig i svangerskapet vil skade fosteret eller øke sjansen for spontanabort.

Dersom kobberspiral er en mulighet, vil dette være den sikreste formen for nødprevensjon.

Levonorgestrel

Det finnes ingen restriksjoner på hvor ofte man kan ta nødprevensjon med levonorgestrel. Uavhengig av hvor lenge siden forrige dose ble tatt, er det ikke kjent at gjentatt bruk av levonorgestrel kan gi alvorlige bivirkninger.

ALDERSGRENSE

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å bruke nødprevensjon.

Man bør nevne nødprevensjon når man diskuterer ulike prevensjonsmetoder med personer som nærmer seg overgangsalderen, da mange kanskje ikke kjenner til hvordan de skaffer seg nødprevensjon, eller hvor raskt etter et ubeskyttet samleie man bør ta nødprevensjon.

Nødprevensjon: kobberspiral

Innsetting av kobberspiral som nødprevensjon kan benyttes inntil fem døgn etter et ubeskyttet samleie eller inntil 13 døgn etter påbegynt hormonfritt intervall for de som bruker kombinasjonspreparater. Dette er den sikreste metoden for nødprevensjon, og et godt alternativ for kvinner der det er svært viktig å unngå svangerskap. Dessuten kan kvinnen beholde spiralen som prevensjonsmetode de neste fem årene. Hormonspiral kan ikke benyttes.

BRUKSMÅTE

Se kapittel 1.3.2 Kobberspiral.

Bruk som nødprevensjon

Spiral settes inn på vanlig måte. Dette kan skje inntil fem døgn etter et ubeskyttet samleie. Et eventuelt befruktet egg vil ikke ha festet seg i livmoren før tidligst sjette dag etter eggløsningen (kan variere fra 6 til 18 døgn).

Om det har gått mer enn fem døgn etter et ubeskyttet samleie, er det lov å ha en pragmatisk tilnærming til det å sette inn kobberspiral som nødprevensjon, dersom man kan beregne tidligste antatte eggløsningstidspunkt hos kvinnen. Kobberspiralen kan dermed settes inn uavhengig av når ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt har skjedd, så lenge man er innenfor femte døgn fra tidligste antatte tidspunkt for eggløsningen.

Dersom pasienten bruker kombinasjonspreparater kan man bruke kobberspiral som nødprevensjon inntil 13 døgn etter påbegynt hormonfritt intervall.

Spiralen må sitte til neste menstruasjon eller lenger. Om man ønsker å benytte den videre som prevensjon, kan den sitte i fem år.

6

ANTATT EGGLØSNINGSTIDSPUNKT

Lengde syklus Eggløsning Siste dag
26 dager dag 12-17 dag 17
28 dager dag 14-19 dag 19
30 dager dag 16-21 dag 21
32 dager dag 18-23 dag 23

Tabellen viser en beregning av den siste dagen i menstruasjonssyklusen der kobberspiral kan settes inn som nødprevensjon.

Eggløsningstidspunkt beregnes ut fra lengden på menssyklus. Dersom kvinnen har uregelmessig lengde på syklusene, skal tidligste antatte eggløsningstidspunkt beregnes ut fra den korteste syklusen hos kvinnen. For beregning av det fertile vinduet kan tabellen for antatt eggløsningstidspunkt benyttes.

Ettersom man ikke får undersøkt kvinnen for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) på forhånd, tas det en prøve før eller ved innsetting (minimum klamydia), øvrige tester tas etter vanlige indikasjoner. Dersom prøvesvaret viser at hun har en SOI, skal hun gis behandling, men spiralen behøver ikke nødvendigvis å fjernes.

Dersom det er overveiende sannsynlig at kvinnen er smittet av en SOI, for eksempel fast partner med kjent klamydia, bør pasienten starte opp med behandling samme dag som spiralen settes inn. Se for øvrig infeksjonskapittelet for mer informasjon om prøvetakning og eventuell behandling.

KONSULTASJON

Se kapittel 1.3.2 Kobberspiral. Legen må diskutere med kvinnen om spiralen skal fjernes etter neste menstruasjon, eller om hun vil beholde den som prevensjonsmetode. Man må anbefale graviditetstest etter 3 uker.

Nødprevensjon: ulipristalacetat

6

NØDPREV. MED ULIPRISTALACETAT

Preparatnavn Virkestoffer Pris
Ellaone Ulipristalacetat 30 mg ca 300
Femke Ulipristalacetat 30 mg ca. 350 kr

Ulipristalacetat kan brukes inntil fem dager etter samleie og kan kjøpes reseptfritt på apotek, dagligvare/kiosk. Det er 18-årsgrense ved kjøp i dagligvare/kiosk. Ulipristalacetat har noe bedre effekt enn nødprevensjon med levonorgestrel.

Dersom Ulipristalacetat brukes innen 7 dager etter inntak av annen hormonell prevensjon, kan allerede sirkulerende resterende gestagen teoretisk sett redusere effekten av Ulipristal. Dersom det er stor risiko for graviditet, bør man i en slik situasjon bør man heller anbefale kobberspiral eller eventuelt  levonorgestrel som nødprevensjon med umiddelbar (re)oppstart av hormonell prevensjon.

BRUKSMÅTE

Ellaone/Femke består av én tablett som skal tas peroralt så raskt som mulig, innen 120 timer (fem døgn) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Tabletten kan tas med eller uten mat. Ved eventuelt oppkast i løpet av tre timer etter inntak bør ny tablett tas. Hormonell prevensjon skal ikke tas de første fem dagene etter inntak av ulipristalacetat.

KONSULTASJON

Det er laget brukerinformasjon om nødprevensjon med ulipristalacetat.

Informasjon

Informasjonen tilpasses individuelt etter forhåndskunnskaper og behov. Brukerinformasjonen gir et minimum. Det bør gis skriftlig informasjon samt muntlig forklaring om bruksmåten og bivirkningene. Minn også om at det bør tas en graviditetstest, tidligst tre uker etter det aktuelle samleiet. Det er viktig å forklare at metoden kun har effekt om det tas før eggløsning, og er derfor ikke sikker prevensjon.

Prevensjonsveiledning og å motivere for sikker prevensjonsbruk i framtiden bør også inngå i konsultasjonen.

Anbefal også å ta en test for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), dersom hen har hatt ubeskyttet samleie med en ny partner.

Effekten av nødprevensjon med ulipristalacetat nedsettes dersom en starter med å bruke hormonell prevensjon de fem første dagene etter bruk av ulipristalacetat. Er det ønskelig å starte eller fortsette med prevensjon etter inntak av ulipristalacetat, må det informeres om at en må vente i minst fem dager før oppstart med hormonell prevensjon. Se tabell over karantenetid og hva man gjør videre etter bruk at ulipristalacetat.

Vent fem dager etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat før hun kan starte på hormonell prevensjon

Anamnese

Kartlegg tidspunktene for siste menstruasjon og det første ubeskyttede samleiet etter denne. Vurder eventuelt kobberspiral som nødprevensjonsmetode, dersom det er svært viktig å ikke bli gravid (kobberspiral har en effekt på over 99 %).

Undersøkelse

SOI-kontroll bør tilbys alle som har hatt ubeskyttet samleie med ny partner.

Karantenetid etter inntak

Etter inntakt av nødprevensjon med ulipristalacetat, bør en vente minst fem dager før oppstart med hormonell prevensjon.

I tillegg bør det rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hen kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet. Se tabell.

Inntak av hormoner tidligere enn fem dager etter ulipristalacetat kan ødelegge effekten av nødprevensjonen og faktisk øke risikoen for å bli gravid.

Prevensjon etter nødprevensjon med ulipristalacetat

Prevensjonsveiledning er en viktig del av konsultasjonen. Noen vil ønske å starte opp med prevensjon etter å ha brukt nødprevensjon, mens andre har brukt nødprevensjon på grunn av prevensjonssvikt (glemt pille m.m.), og vil etter nødprevensjon ønske å bytte til ny prevensjon eller fortsette med sin nåværende prevensjonsmetode.

Brache et al. fant at den ovulasjonsutsettende effekten av ulipristalacetat ble signifikant nedsatt hos de som umiddelbart startet med 75µg desogestrel (tilsvarer gestagen p-pillen Cerazette) en gang daglig, etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat, sammenlignet med de som kun tok ulipristalacetat alene.

Selv om det nå foreligger noen få studier som ser på effekten av å bruke andre gestagen- eller kombinasjonsmetoder etter nødprevensjon med ulipristalacetat, anbefaler vi fortsatt at de som har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat, bør vente minst fem dager før  oppstart med hormonell prevensjon. I tillegg bør det rådes til kondombruk eller avholdenhet inntil hen kan stole på den hormonelle beskyttelsen fra prevensjonsmiddelet. Ved inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat på søndag, kan hun tidligst starte opp med hormonell prevensjon på fredag.

Hva man gjør videre etter bruk av ulipristalecetat

Graviditetstest Oppstart ny prevensjon Avholdenhet/
Enfase kombi Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon (se unntak i tabell i kap 1.2.1) 7 dager
Flerfase kombi Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon Synfase 14 d

Qlaira 9 d

Gestagen-pille Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon Desogestrel 2 d

Slinda 7 d

P-ring Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon (se unntak i tabell i kap 1.2.2) 7 dager
P-plaster Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon (se unntak i tabell i kap 1.2.3) 7 dager (etter første plasterbytte)
P-stav Tre uker etter aktuelt samleie 5 dager etter nødprevensjon 7 dager
P-sprøyte/

spiral

Tre uker etter aktuelt samleie Ved neg. grav.test 7 dager

P-sprøyte og hormonspiral

Det anbefales ikke å starte med p-sprøyte eller hormonspiral så lenge man ikke med sikkerhet kan vite om kvinnen ikke er gravid. P-sprøyte kan ikke seponeres etter at den er satt, og spiral vil gi økt risiko for spontanabort og prematur fødsel.

Hun må først vente på en negativ graviditetstest, som kan tas tidligst tre uker etter det ubeskyttede samleiet.

Gjentatt bruk

Tidligere var anbefalingene at ulipristalacetat kunne brukes kun en gang per syklus. Flere kilder åpner for at man kan bruke ulipristalacetat flere ganger per syklus. Gjentatt bruk tolereres godt og kan utsette eggløsning en stund, men det ser ikke ut til å være noen definert grense for hvor mange ganger per syklus ulipristal kan brukes som nødprevensjon. Det finnes ikke data på sikkerhet ved hyppig bruk av nødprevensjon over lengre tid. Produsenten av EllaOne åpner også for gjentatt bruk, men da begrenset til to ganger per syklus og kun i samråd med lege eller gynekolog.

Anbefaling til pasienten blir derfor bruk inntil to ganger per syklus, ettersom effekt og sikkerhet ikke er godt nok undersøkt til å kunne anbefale bruk utover dette. Det er viktig å presisere at hyppig bruk av hormonell nødprevensjon ikke er egnet som en form for langtidsprevensjon.

Hvis det er under fem døgn siden ubeskyttet samleie, og det ikke var vært ubeskyttet samleie tidligere i syklus, kan kobberspiral være aktuelt. Hvis kobberspiral ikke er aktuelt, kan en prøve nødprevensjon med levonorgestrel, men tidligst fem dager etter at hun sist tok ulipristalacetat. Det er svært lav sjanse for at dette vil ha effekt.

Ny konsultasjon

Ny konsultasjon er ikke nødvendig, men bør tilbys ved behov. Det kan være aktuelt å følge opp med prevensjonsveiledning i en senere konsultasjon. Kvinnen bør rådes til å ta en graviditetstest. Hun kan tidligst ta en graviditetstest tre uker etter det ubeskyttede samleiet. I tillegg bør hun ta en test for SOI, tidligst 14 dager etter det aktuelle samleiet, hvis det er en ny partner.

Nødprevensjon: levonorgestrel

6

NØDPREV. MED LEVONORGESTREL

Preparatnavn Virkestoffer Pris
Norlevo levonorgestrel 1,5 mg ca. 220 kr
Levonorgestrel Norfri levonorgestrel 1,5 mg ca. 275 kr

Nødprevensjon med levonorgestrel kan brukes i inntil tre døgn (72 t) etter et ubeskyttet samleie eller ved prevensjonssvikt for å unngå graviditet. Medikamentet kan kjøpes reseptfritt på apotek, dagligvare/kiosk. Det er 18-årsgrense ved kjøp i dagligvare/kiosk. Risikoen for svangerskap er mindre jo raskere etter samleiet pillene tas.

BRUKSMÅTE

Norlevo/Levonorgestrel Norfri består av én tablett som skal tas peroralt så raskt som mulig og senest innen 72 timer (tre døgn) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Tabletten kan tas med eller uten mat. Ved eventuelt oppkast i løpet av tre timer etter inntak bør ny tablett tas.

KONSULTASJON

Det er laget brukerinformasjon om levonorgestrel nødprevensjon.

Informasjon

Informasjonen tilpasses individuelt etter forhåndskunnskaper og behov. Brukerinformasjonen gir et minimum. Det bør gis skriftlig informasjon samt muntlig forklaring om bruksmåten og bivirkningene. Minn også om at det bør tas en graviditetstest, tidligst tre uker etter det aktuelle samleiet. Det er viktig å forklare at metoden kun har effekt om den tas før eggløsning, og er derfor ikke sikker prevensjon.

Prevensjonsveiledning og å motivere for sikker prevensjonsbruk i framtiden bør også inngå i konsultasjonen.

Anbefal også å ta en test for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) dersom det har vært ubeskyttet samleie med en ny partner.

Hvis en nylig har tatt nødprevensjon med ulipristalacetat, kan en ikke ta levonorgestrel før det har gått fem dager. Grunnen til dette er at inntak av gestagen, de første dagene etter bruk av ulipristalacetat, ødelegger for den ovulasjonsutsettende effekten av ulipristalacetat. Hvis spiral ikke er aktuelt, kan nødprevensjon med levonorgestrel prøves, men tidligst fem dager etter ulipristalacetat. Det er svært lav sjanse for at dette vil ha effekt.

Man må vente fem dager etter inntak av nødprevensjon med ulipristalacetat før en kan ta nødprevensjon med levonorgestrel.

Anamnese

Kartlegg tidspunktene for siste menstruasjon og det første ubeskyttede samleiet etter denne. Er det mer enn tre døgn siden samleiet, må annen nødprevensjon vurderes (ulipristalacetat eller kobberspiral). Vurder eventuelt kobberspiral som nødprevensjonsmetode dersom det er svært viktig for å ikke bli gravid (kobberspiral har en effekt på over 99 %).

Undersøkelse

SOI-kontroll bør tilbys alle som har hatt ubeskyttet samleie med ny partner.

Prevensjon etter nødprevensjon med levonorgestrel

Noen vil ønske å starte opp med prevensjon etter å ha brukt nødprevensjon, mens andre har brukt nødprevensjon på grunn av prevensjonssvikt (glemt pille m.m.), og vil etter nødprevensjon ønske å bytte til ny prevensjon eller fortsette med sin nåværende prevensjonsmetode.

Hva man gjør videre etter bruk av levonorgestrel

Ønsket prevensjonsmiddel Graviditets-test Oppstart ny prevensjon Avholdenhet/

kondom etter oppstart av ny prevensjon

Enfase kombinasjonspille Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig 7 dager
Flerfase kombinasjonspille Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig Synfase 14 d

Qlaira 9 d

Gestagen-pille Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig Desogestrel 2 dager

Slinda 7 dager

P-ring Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig 7 dager
P-plaster Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig 7 dager (etter første plasterbytte)
P-stav Tre uker etter aktuelt samleie Så snart som mulig 7 dager
P-sprøyte/

spiral

Tre uker etter aktuelt samleie Ved neg. grav.test 7 dager

P-sprøyte og hormonspiral

Hvis pasienten er motivert for å starte med prevensjon umiddelbart, bør det oppfordres til dette, men da må man informere om at det i en overgangsperiode må brukes kondom i tillegg eller være avholdende. Det må også informeres om at det må tas en graviditetstest tidligst tre uker etter det ubeskyttede samleiet.

Det anbefales ikke å starte med p-sprøyte eller hormonspiral så lenge man ikke med sikkerhet kan vite om personen ikke er gravid. P-sprøyte kan ikke seponeres etter at den er satt, og spiral vil gi økt risiko for spontanabort og prematur fødsel.

En må først vente på en negativ graviditetstest, som kan tas tidligst tre uker etter det ubeskyttede samleiet. Personen bør så rådes til å være avholdende eller bruke kondom til det har gått syv dager fra hen fikk p-sprøyte eller hormonspiral.

Gjentatt bruk

Det finnes ingen restriksjoner på hvor ofte man kan ta nødprevensjon med levonorgestrel. Uavhengig av hvor lenge siden forrige dose ble tatt, er det ikke kjent at gjentatt bruk av levonorgestrel kan gi alvorlige bivirkninger. Sannsynligheten for å bli gravid øker med gjentatt bruk av levonorgestrel.

Dersom det har vært brukt ulipristalacetat tidligere i syklusen, må en vente fem dager før levonorgestrel kan brukes.

Det bør tas en graviditetstest tidligst tre uker etter det siste ubeskyttede samleiet. Om testen er positiv og hen vil fortsette graviditeten, finnes det ikke evidens for at bruk av nødprevensjon tidlig i svangerskapet vil skade fosteret eller øke sjansen for spontanabort.

Ny konsultasjon

Ny konsultasjon er ikke nødvendig, men bør tilbys ved behov. Det kan være aktuelt å følge opp med prevensjonsveiledning i en senere konsultasjon. Det bør gis råd om å ta en graviditetstest. Graviditetstest kan tidligst tas tre uker etter det ubeskyttede samleiet. I tillegg bør det testes for SOI, tidligst 14 dager etter det aktuelle samleiet.