Print

1 Uspesifikk uretritt hos menn

11

SAMMENDRAG USPESIFIKK URETRITT

SMITTEMÅTE

Avhenger av årsak.

 

SYMPTOMER

Uretritt: dysuri, blank/blakket utflod fra uretra

 

MULIGE FØLGETILSTANDER

Epididymitt

 

DIAGNOSTIKK

Eliminasjonsdiagnose. Klamydia, mykoplasma, gonoré, herpes og andre spesifikke årsaker må utelukkes før diagnosen kan stilles. Soppbalanopostitt, BV-assosierte bakterier, intrauretrale kondylomer, trichomonas, psykosomatiske plager og Ureaplasma urealyticum kan være årsaker. Ofte kan etiologi ikke påvises.

 

VANLIGSTE BEHANDLING

Uten kjent agens: Doksycyklin tabletter 100 mg × 2 i 7 dager.
Ved positiv prøve på ureaplasma: Klaritromycin 500 mg × 2 i 7 dager.

 

KONTROLL

Kontrollprøve er ikke nødvendig ved symptomfrihet.

 

KARANTENE OG PARTNER

Avstå fra samleie til avsluttet behandling. Fast partner kalles inn for prøvetakning og behandling.

 

SMITTEVERNLOVEN

Behandlingen bekostes av pasienten selv, dersom klamydia og gonoré er utelukket. MSIS-melding: Nei

 

Hos seksuelt aktive menn med uretrittsymptomer (dysuri og/eller uretral utflod) skal alltid seksuelt overførbar infeksjon mistenkes. Dersom det kan utelukkes klamydia, mykoplasma, gonoré, herpes og andre spesifikke årsaker, kalles tilstanden non-spesifikk uretritt (NSU).

SYKDOMMEN

Non-spesifikk uretritt (NSU) er en eliminasjonsdiagnose. Klamydia, mykoplasma, gonoré, herpes og andre spesifikke årsaker må utelukkes før diagnosen kan stilles. Husk at mange kan fortsatt ha litt svie etter oppstart av behandling mot klamydia, gonoré og mykoplasma. Avvent derfor videre utredning hvis behandling nettopp er gitt, og alle SOI er testet for.

Soppbalanopostitt og herpes kan forårsake økt antall leukocytter i uretra, og intrauretrale kondylomer kan føre til en irritasjon med noe økt mengde leukocytter i utstryk fra uretra. Av andre bakterielle årsaker kan det være Ureaplasma urealyticum. Denne finnes hos enkelte som en del av normalfloraen. Det er også sett at partner til dem med bakteriell vaginose kan få uretrittsymptomer. Adenovirus kan også gi plager.

Enkelte ganger kan symptomer som svie og ubehag fra uretra uten påvisbare objektive funn være ledd i psykosomatiske plager, for eksempel ved dårlig samvittighet etter utroskap eller smitteangst. I slike tilfeller er det viktigere med grundig informasjon enn å prøve ut antibiotika for sikkerhets skyld.

Onanering eller samleie hvor man klemmer igjen uretra for å hindre sædavgang ved sædutløsning, kan være årsak til irritasjon og svie i urinrøret.

I 40–60 % av tilfellene kan etiologi ikke påvises tross all mulig tilgjengelig diagnostikk. Det kan da være en del av kronisk bekkensmertesyndrom, som ikke er sjeldent. Henvisning til urolog er anbefalt.

Smitte

Tenkelige årsaker til NSU kan være andre infeksiøse agenser eller ikke-infeksiøse betennelser. I tilfeller der det er infeksiøse årsaker, kan både Trichomonas, Candida, herpes og HPV forårsake betennelse i genitalslimhinner. Blant bakterielle agens er Ureaplasma urealyticum en bakterie vi ser i normalfloraen som kan gi plager, men det er også sett at bakterier som gir bakteriell vaginose i skjeden, kan gi uretrittplager i penis.

Smitte skjer ved direkte kontakt mellom slimhinner og mikrober (vaginalt og analt samleie, oralsex).

Følgetilstander

Epididymitt og reaktiv artritt kan forekomme, men i mindre enn 1 % av tilfellene.

EPIDEMIOLOGI

Kun klamydia og gonoré er meldepliktige årsaker til uretritt, og det finnes derfor ingen landsdekkende statistikk, men tilstanden er vanlig.

SYMPTOMER OG TEGN

Samme som klamydia, men laboratoriediagnostikk for klamydia, mykoplasma og gonoré er negativ.

DIAGNOSTIKK

 • Klamydia, mykoplasma og gonoré utelukkes ved laboratorieprøver.
 • Sopp kan undersøkes ved mikroskopi.
 • Ønsker du å teste for Ureaplasma urealyticum, må du ta kontakt med laboratoriet, da ikke alle utfører denne testen. Bakterien er en del av normalfloraen, men aktuell forskning tyder på at visse subtyper kan smitte seksuelt og forårsake uretritt. Samtidig er verdien av et positivt funn vanskelig å vurdere da U. urealyticum ofte påvises fra uretra hos seksuelt aktive menn uten uretritt. Enkelte laboratorier tilbyr NAT-påvisning eller dyrking av Ureaplasma urealyticum.
 • Genital herpesinfeksjon kan sitte intrauretralt og forårsake residiverende uretritt. Det kan tas en pinneprøve for herpes.
 • Trichomoniasis-uretritt er sjelden, men også vanskelig å påvise. Pinneprøve fra uretra sendes til laboratoriet for NAT-påvisning eller dyrking, ved mistanke.
 • Ennå ukjente seksuelt overførbare mikroorganismer eller egne bakterier antas å kunne forårsake uretritt.

Mikroskopi

 • Mikroskopi av uretrautstryk er den enkleste og sikreste måten å verifisere eller avkrefte diagnosen på.
 • Sekret fra distale uretra strykes ut på et objektglass. Farges med metylenblått. Mer enn fire leukocytter per synsfelt i 1000x forstørrelse (100x-linsen) i minst 5 synsfelt indikerer uretritt.

BEHANDLING

Hvem behandles?

 • Hvis ikke annen årsak kan påvises (det vil si negativ prøve for klamydia, mykoplasma og gonoré), bør pasient med symptomer, klinisk og mikroskopisk verifisert uretritt behandles.
 • Fast partner skal undersøkes og behandles.
 • Persisterende eller residiverende uretritt

Hvem skal ikke behandles?

 • Asymptomatiske uretritter skal ikke behandles, dette for å begrense resistensutvikling.

Farmakologisk behandling

I utgangspunktet dekkes ikke behandlingskostnader etter § 4. Dersom klamydia og gonoré er utelukket som agens, forskrives behandlingen på hvit resept.

Ukomplisert infeksjon der agens ikke er kjent: Behandling med doksycyklin i 7 dager er den mest effektive behandlingen mot NSU (15 tabletter koster cirka 105 kroner):

Doksycyklin 100 mg × 2 i 7 dager.

Kan tas uavhengig av måltid. Skal ikke tas sammen med melk og melkeprodukter (men det er uproblematisk om pasienten for eksempel spiser yoghurt til frokost og så tar tablettene midt på dagen). Pasienten skal ikke ta jerntabletter mens hen tar doksycyklin. Forsiktighet med soling tilrådes under og opptil to uker etter avsluttet behandling på grunn av økt mulighet for fotosensibilitet (allergiske reaksjoner samt pigmentforandringer).

Vanligste bivirkninger: mage-tarm-besvær som kvalme, brekninger, nedsatt matlyst, løs avføring. Ofte mindre bivirkninger om tablettene tas med mat.

Doksycyklin skal ikke brukes av pasienter som bruker legemiddelet Isotretinoin (mot kviser).

Uretrittsymptomer og påvist Ureaplasma urealyticum:

Klaritromycin 500 mg × 2 i 7 dager.

14 tabletter Klaritromycin koster cirka 160 kroner.

Kontrollprøve er ikke nødvendig ved symptomfrihet.

Farmakologisk behandling ved persisterende eller residiverende uretritt

Hos 10–20 % av pasientene som behandles for NSU med doksycyklin, persisterer eller residiverer symptomene.

Årsaker til persisterende eller residiverende NSU:

 • Dårlig behandlingsetterlevelse eller ufullstendig resorpsjon av antibiotika
 • Reinfeksjon fra ubehandlet eller ny partner
 • Resistens mot antibiotika, særlig azitromycin
 • Infeksjon med trichomonas. Våtutstryk, eventuelt NAT-påvisning eller dyrking, ved mistanke
 • Residiverende herpes. Mikroskopi viser ofte overvekt av mononukleære leukocytter. Ta pinneprøve ved mistanke.
 • Bakterier som ofte forårsaker bakteriell vaginose i skjeden, kan også gi plager i penis.
 • Ofte ingen påvisbar årsak

Behandling hvis det primært ble gitt doksycyklin:

Azitromycin (Azitromax) i 5 dager: 500 mg første dag, 250 mg dag 2–5.

Og metronidazol 400 mg 2 ganger daglig i 5 døgn.

Altså 3 tabletter á 500 mg over 5 dager: 1 tablett dag 1, ½ tablett dag 2–5. Koster cirka 80 kroner. Kan tas uavhengig av måltid.

Vanligste bivirkninger: diaré, magesmerter, kvalme, flatulens. Ofte mindre bivirkninger om tablettene tas med mat.

Metronidazol vil kunne dekke endogene bakterier som kan gi bakteriell vaginose i skjeden og uretritt hos menn. For mer informasjon om bivirkninger og kostnader for metronidazol, se under neste behandling.

Behandling hvis det primært ble gitt azitromycin:

Doksycyklin 100 mg × 2 i 7 dager og metronidazol 400 mg 2 ganger daglig i 5 døgn.

15 tabletter med doksycyklin koster cirka 105 kroner. Kan tas uavhengig av måltid. Skal ikke tas sammen med melk og melkeprodukter (men det er uproblematisk om pasienten for eksempel spiser yoghurt til frokost og så tar tablettene midt på dagen). Pasienten skal ikke ta jerntabletter mens hen tar doksycyklin. Forsiktighet med soling tilrådes under og opptil to uker etter avsluttet behandling på grunn av økt mulighet for fotosensibilitet (allergiske reaksjoner samt pigmentforandringer).

Vanligste bivirkninger: mage-tarm-besvær som kvalme, brekninger, nedsatt matlyst, løs avføring. Ofte mindre bivirkninger om tablettene tas med mat.

Doksycyklin skal ikke brukes av pasienter som bruker legemiddelet Isotretinoin (mot kviser).

Metronidazol gir relativt hyppig bivirkninger i form av plager i mage-tarm-besvær (kvalme, diaré og magesmerter). Ellers er metallsmak i munnen en vanlig bivirkning. Alkohol sammen med metronidazol er rapportert å kunne gi symptomer som ligner «voldsom fyllesyke». Pasienten bør derfor informeres om at hun bør avstå fra alkohol, eller ha et moderat alkoholinntak under behandlingen.

Behandling kommer i pakke på 14 tabletter. Det koster ca. 75 kroner.

Ved symptomer etter andregangs behandling: De som ikke blir symptomfri etter andre gangs behandling, henvises til dermatovenerolog eller urolog.

SMITTEVERN

Det antas dessuten at de agensene som forårsaker seksuelt overført NSU, kan forårsake bekkeninfeksjon og epididymitt. Smittebærerne bør derfor behandles før de rekker å smitte videre, hvis årsaken er funnet.

Screening

Ingen.

Smittesporing

Etter undersøkelse behandles fast partner samtidig med indekspasienten. Er begge to negative for klamydia, mykoplasma og gonoré, gjøres ikke videre smittesporing.

Smittevernveiledning

Har pasienten fast partner, kan behandlingen vente til vedkommende er undersøkt, slik at begge behandles samtidig. Samleieforbud som ved klamydia.

Melding

Ingen.