Print

1 Balanopostitt

11

SAMMENDRAG BALANOPOSTITT

SMITTEMÅTE

Kan være infeksiøse og seksuelt overførbare, som: SOI (klamydia, mykoplasma og gonoré, en sjelden gang herpes). Andre ikke-smittsomme årsaker er sopp, andre bakterier, hudlidelser, overvasking eller reaksjon på medikamenter.

 

DISPONERENDE FAKTORER

Overdreven eller manglende hygiene. Trang forhud (fimose).

 

SYMPTOMER

Betennelse/utslett på glans.

 

DIAGNOSTIKK

Inspeksjon av penis. SOI-test: klamydia og gonoré (etter indikasjon). Mikroskopi: ved uretrittsymptomer og utflod.

 

BEHANDLING

Eventuelt positiv SOI behandles. Unngå såpe og overdreven hygiene. Daktacort krem × 2 i en uke ved plagsomme symptomer (smerte, kløe).

 

KONTROLL

Kontroll er ikke nødvendig ved symptomfrihet.

 

Balanitt er betennelse/utslett på glans penis. Ved balanopostitt affiseres forhuden, i tillegg til glans. Kan forårsakes av klamydia eller annen SOI, men også av soppinfeksjon og andre bakterielle infeksjoner i hud. Diverse hudlidelser kan også ramme glans og forhud. Disponerende faktorer er trang forhud eller overdreven/manglende hygiene.

SYKDOMMEN OG SYMPTOMER

Balanitt er inflammasjon av glans penis, balanopostitt er inflammasjon av glans og forhud. Som regel er både glans og forhud affisert. Kan skyldes en rekke årsaker, og kan gi ulike symptomer som rødhet, væsking, tørrhet, kløe, svie med flere, avhengig av årsak, se under «Vanligste diagnoser».

UTREDNING

Anamnese

Har pasienten trang forhud, eksem eller annen hudlidelse? Seksuell omgang i tiden før debut av symptomer? Smittemulighet for klamydia, mykoplasma, gonoré eller HPV? Hygiene? Soppinfeksjon hos partner? Oppstart av nye medikamenter?

Undersøkelse

 • Klinisk bedømmelse av hud og slimhinner
 • Omskåret eller ikke? Sjeldnere et problem hos omskåret
 • Trang forhud?
 • Sår, blemmer eller skorper
 • Skjelling eller hvite plakk
 • Ødem
 • Lukt
 • SOI-smittesjekk (klamydia, mykoplasma og eventuelt gonokokker)
 • Mikroskopi av farget utstryk fra uretra ved eventuelle uretrittsymptomer og utflod

DIAGNOSTIKK

 • Test for klamydia, mykoplasma og gonoré
 • Bakteriell infeksjon av andre aerobe eller anarobe bakterier, bør ta dyrkning
 • Under 20 % av pasientene har balanitt med sopp i hud på grunn av soppvaginitt hos partner eller overdreven hygiene. Kan ta swab til dyrkning for sopp om plagene kommer tilbake.
 • Eksem eller annen hudsykdom må vurderes ut fra mer generelle hudsymptomer. Ved langvarige plager og negative laboratorieprøver må hudsykdom overveies. Biopsi kan være aktuelt for å se etter Lichen sclerosus eller lichen planus.
 • Sår kan være syfilis, ta test ved risiko.
 • Sår som ikke gror, er malignitetssuspekte, og disse pasientene bør henvises for biopsitakning.
 • Primær genital herpes er en viktig differensialdiagnose.

BEHANDLING

Se under vanligste diagnoser, men generelt bør alle med balanopostitt få følgende råd:

 • Såpe bør ikke brukes til vask under forhuden, daglig vask med vann er nok.

VANLIGSTE DIAGNOSER

Eksem eller annen hudsykdom.

Eksem eller dermatitt er den vanligste årsaken til balanopostitt. Tilstanden kan lett forveksles med soppinfeksjon. Den er vanlig hos menn med tidligere atopisk eller seboreisk eksem.

Gir ofte rødhet og irritasjon i hud, kan gi kløe. Kan utvikle seg til en svær dermatitt som kan bli sekundærinfisert.

Viktigste behandling er å unngå såpe og overdreven vask, som tørrer ut. En kan gjerne anbefale at pasienten vasker seg med en parfymefri olje. Noen kan ha behov for en gruppe 1–2-steroidkrem de første dagene.

Andre mindre vanlige hudlidelser er lichen sclerosus, lichen planus eller psoriasis. Kontakteksem ved for eksempel lateksallergi (reaksjon på kondom) kan også forekomme. Disse skal ofte behandles med topikale steroider. Bør smøres med tykk krem og vaske med olje. Ved lichen sclerosus sees ofte hvite plakk eller små rifter i forhuden, og tilstanden kan disponere for fimose. Ofte er det kløe, og mange har fått behandling med Daktacort tidligere. Henvis til hudlege dersom andre årsaker enn hudlidelse er utelukket, og pasienten ikke har bedring etter behandling. Ved sår som ikke gror, bør man tenke på premaligne eller maligne tilstander.

Sopp

Inflammasjon på grunn av sopp skyldes oftest Candida albicans (candidabalanopostitt). Kan oppstå ved overdreven hygiene eller hvis partner har soppvaginitt. Smitter ikke lett fra penis til skjede, så dette er uten betydning.

Ofte rødhet med spredte, delvis eroderte makulopapler, som kan utvikle seg til svær, væskende dermatitt med erosjoner. Andre ganger tørrhet og erytem med glatt, glinsende slimhinne på glans.

Går ofte spontant i regress. Unngå overdreven vask, og vask kun med vann. Daktacort krem (inneholder hydrokortison og soppmiddel) to ganger daglig i 5–7 dager.

Ved residiverende candidabalanopostitt bør diagnosen verifiseres ved mikroskopi eller dyrking. Vurder om det kan skyldes reinfeksjon fra partner, eller om det kan skyldes andre faktorer som diabetes eller immunsvikt (for eksempel hivinfeksjon).

SOI

Ved påvist klamydia, mykoplasma eller gonoré, se de ulike kapitlene for oppfølging og behandling. HPV og herpes kan også forårsake balanopostitt.

Annen bakteriell hudinfeksjon.

Bakteriell balanopostitt kan skyldes mange ulike aerobe og anaerobe bakterier.

Gir rødhet og fissurer, iblant væskende. Kan gi utflod og pussdannelse, vond lukt, erosjoner, sår og hevelse.

Gi råd om å skylle med klorheksidin 2 ganger daglig under forhuden. Eventuelt kan man benytte kaliumpermanganatbad. Kaliumpermanganat kjøpes på apoteket og blandes ut med vann, blandingsforhold: 3–10 ml til 1 liter vann. Forhuden bør dras tilbake om mulig, og penis kan ligge i oppløsningen i 10 minutter. Gjentas 1 til 2 ganger per dag. Brulidine-krem kan også benyttes, og fås kjøpt reseptfritt. Smøres på 3 ganger daglig til symptomene avtar.

Ved kraftig infeksjon hvor det vurderes systemisk antibiotikabehandling, tas en vanlig dyrkningsprøve fra hud.

Ved mistanke om anaerobe infeksjoner kan man forsøke metronidazol 400 mg i 7 dager. Behandlingen justeres etter resistensbestemmelse.

Ved mistanke om aerob infeksjon som ved Streptokokk spp og Staphylococcus aureus bør man vurdere penicillin eller erytromycin. Behandlingen justeres etter resistensbestemmelse.

Fixed drug eruption

Sjelden tilstand hvor man har allergi mot et medikament. De legemidlene som oftest ses i sammenheng med tilstanden, er tetrasykliner, salisylater, paracetamol, phenacetin og noen hyponotika. Ofte er penis affisert, men hele kroppen og slimhinnene i munnen kan også bli berørt. Det sees ofte velavgrenset rødme i huden, men den kan også være bulløs. Disse kan sprekke og gi sår. Når såret eller inflammasjonen forsvinner, blir huden i området mørkere, hyperpigmentert.

Fimose

Trang forhud er en veldig vanlig tilstand.