Journalvedlegg for gestagenpiller og p-stav 08.03.24

Journalvedlegg for gestagenpiller og p-stav 08.03.24