Print

1 Vanlige sexologiske problemer hos menn

I 1997 anga 10 % av norske menn at de «noen ganger» hadde hatt seksuelle problemer som de hadde trengt hjelp til å løse. Av disse oppga 40 % behov for å få profesjonell hjelp for å løse problemene, men bare 6 % hadde oppsøkt lege, psykolog eller annet helsepersonell for å få hjelp. I følge rapporten Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner fra 2012, er de hyppigste seksuelle problemene hos menn for tidlig ejakulasjon og erektil dysfunksjon.

EREKSJONSPROBLEMER

Ereksjonsproblemer har overveiende somatisk årsak hos eldre menn. Årsakene kan være nevrogene (og vil da ofte være ledsaget av andre symptomer fra nervesystemet), arterielle (ledsaget av andre tegn på arteriosklerose) eller venøse. Det siste skyldes utilstrekkelig lukking av avløpet fra svamplegemene og kan ses hos unge menn som forteller at de aldri har hatt full reisning. Ved somatiske årsaker til ereksjonsproblemet har pasienten ikke morgenereksjon.

Ved ereksjonsproblemer er det viktig å få en klar beskrivelse av problemet.

  •  Har du morgenereksjon?
  •  Blir den aldri stiv?
  •  Hvor stiv blir den?
  •  Hva er det penis ikke kan? Kan den penetrere?
  •  Når er det den ikke kan?
  •  Mister du ereksjonen før utløsning?
  •  Hva skjer når du onanerer?
  •  Gjør noe vondt?

Hos unge menn er årsakene til ereksjonssvikt som oftest av psykisk karakter. Har pasienten morgenereksjoner, kan en utelukke somatiske årsaker til ereksjonsproblemet.

Det kan være nok hjelp å fortelle at det er noe de fleste gutter og menn opplever i løpet av livet. Ofte er det press om å kunne prestere som ligger bak, at en ikke vil skuffe partner og en kan trenge hjelp til å komme ut av en vond sirkel. Gutter kan oppfordres til å få bedre kontroll over ereksjonene ved å øve med onani for å gjøre penis stiv når en trenger og slapp når det trengs. Det kan også være nyttig med sexologisk rådgivning i forhold til relasjonelle forhold hvis pasienten har partner.

FOR TIDLIG SÆDAVGANG

Sædavgang ved minimal stimulering, og som er lite kontrollerbar kan defineres som for tidlig sædavgang. Ekspertene er enige om at sædavgang <2 minutter etter penetrasjon kan regnes som for tidlig. Tilstanden kategoriseres som enten ervervet eller medfødt.

Årsak

To viktige faktorer til for tidlig sædavgang er:

1. Prestasjonsangst, spesielt i begynnelsen av forhold.
2. Partnere/parforhold som skaper mye utrygghet og store krav til prestasjon i forhold til seksualitet (kastrerende partnere)

Årsaken er ofte sammensatt og kompleks hvor nevrofysiologiske, hormonelle og psykologiske mekanismer synes å spille en rolle. Det er derfor viktig at tilstanden utredes tilfredsstillende: stoffskifte, reisningsproblemer, prostatitt, medikamentbruk, psykiske problemer.

Behandling

1. Start/stopp og klemmeteknikk (se detaljer under)
2. Bruk av kondom innsatt med bedøvende krem (Performa fra Durex)
3. Bruk av bedøvende krem: smøre penishodet med for eksempel Xylocain liniment og tre på kondom 20-30 minutter før samleie. Hvis en velger å ta av kondomer før samleie, er det viktig å vaske penis før penetrasjon
4. Bruk av SSRI preparater (enten kontinuerlig eller tatt som en dose minst 6 timer før samleie)
5. Bruk av PDE-5 hemmere (kan være virksomme dersom samtidig reisningsproblemer)

Start/stopp med klemmeteknikk

Om mannen er i et parforhold, må paret komme til behandling sammen. De må være enige om å løse problemet. Behandleren gir dem samleieforbud i behandlingsperioden. Om mannen ikke er i et parforhold kan han likevel gjennomføre første fase av metoden med positivt resultat. Øvelsene nedenfor er hjemmelekse. Det er viktig å understreke at dette ofte mislykkes ved første forsøk, og at det er viktig at de ikke gir opp.

Første fase (kan utføres alene)
Paret skal være nakne og i uforstyrrete omgivelser. Partner skal onanere ham til han nærmer seg orgasme. Like før utløsningen skal han si stopp, og så skal partneren klemme (ikke for hardt) med tommelen på undersiden av penishodet (der strengen er) i 10 sekunder.

Etter et halvt minutt kan onaneringen begynne på nytt. Igjen skal han si stopp og partner klemme. Etter 5-6 repetisjoner er det tillatt å få utløsning, og øvelsen er ferdig. Dette gjentas hver dag eller annenhver dag.

Andre fase (med partner)
Når første fase fungerer bra, kan paret gå videre. Nå skal han ligge helt stille, mens partner sitter oppå ham og lar penis gli inn og ut av skjeden eller anus. Poenget er at partner skal være den aktive, mens han som har problemet skal være passiv. Igjen skal han si stopp når han er nær utløsning. Da skal partneren avslutte bevegelsene og utføre klemmeteknikken på penis. Etter 5-6 repetisjoner er det tillatt å få utløsning, øvelsen er ferdig. Øvelsen gjentas helst 2-3 ganger per uke og problemet løser seg ofte etter få ganger.

Klemmeteknikken og partnerbehandlingen kan sette i gang flere positive prosesser. For det første tvinges paret til å snakke sammen om seksualitet. For det andre får han fritt nyte uten å måtte prestere noe. For det tredje må han nå styre partnerens stimulering av ham. Behandler skal også være oppmerksomme på at øvelser som dette kan utløse eller avdekke problemer i parforholdet eller individuelt.

MANGLENDE SÆDAVGANG OG/ELLER ORGASME

Det er sjelden at menn ikke klarer å fremkalle sædutløsning og/eller orgasme verken ved onani eller samleie. Årsaken skyldes gjerne manglende opplæ- ring i eller initiativ til onani eller en underliggende frykt for å nyte eller frykt for å slippe løs. Begge deler kan føre pasienten inn i en ond sirkel der forventningspress, prestasjonsangst og skam forverrer problemet.

Disse pasientene bør henvises til sexologisk rådgivning. Det finnes en teknikk for menn som ikke klarer å få utløsning under samleie: Onanering eller annen stimulering frem til utløsning, for så å penetrere ved ejakulasjon. Dette må ofte gjentas noen ganger før han får det til.

TRANG FORHUD

Trang forhud (fimose) deles gjerne inn i medfødt trang forhud og ervervet trang forhud. Ervervet (også kalt patologisk) trang forhud kan komme etter en kronisk balanitt. Cirka 1 % av alle gutter i tenårene har fimose av den ene eller andre årsaken.

Fimose skal kun behandles dersom det skaper komplikasjoner som pasienten ikke klarer å leve med. Det kan være at forhuden ikke kan trekkes over glans og gi smerter, vansker ved vannlating eller infeksjoner under forhuden (balanitt). Det er viktig å informere pasienter om at en ikke trenger å fjerne forhuden helt men gjøre et snitt for å løse opp.

Behandling:

  •  En gruppe 4-steroidsalve en gang daglig i 4-8 uker kan bedre fimosen hos dem med ervervet fimose.
  •  Omskjæring eller dorsal spalting er den vanligste behandlingen for dem med medfødt fimose. Det er viktig å poengtere at en ikke trenger å fjerne hele forhuden, men at det kan være nok med dorsal spalting. Dette må komme tydelig frem i henvisningen som sendes forut for inngrepet

FRENULUM RUPTUR

Noen menn opplever at frenulum får rifter og i noen tilfeller ryker. Er det et problem så kan pasienten henvises til kirurgi der en gjør et dorsalt snitt i frenulum slik at denne blir lenger og en hindrer at den ryker (frenulumplastikk).

ANDRE TILSTANDER

Krummerik og andre avvikende bøyninger av den stive penis kan opereres med godt resultat.

PRIAPISME

Priapisme er vedvarende reisning av penis i over 4 timer, uavhengig av lyst. Denne tilstanden kan gi skade på vevet i penis og skal behandlers akutt og henvises til sykehus/legevakt.

SMERTER

Smertetilstander i pungen ved opphisselse, smerter i pungen ensidig eller bilateral, i penis ved samleie eller ved utløsning er tilstander som skal utredes. Generelle smerter kan blant annet skyldes prostatitt eller seksuelt overførbare infeksjoner. Testing for slike infeksjoner kan eventuelt bekrefte dette.

NEDSATT LYST

Årsaken til manglende lyst og funksjon er ofte de samme hos menn som hos kvinner (se underkapittelet om sexologiske problemer hos kvinner). Det som ofte kan være en utfordring hos menn er at menn som ikke har lyst stemmer ikke med stereotypiene og spesielt i heteroseksuelle parforhold. Dette kan gjøre noe med begge parters selvopplevelse.